Zwartboek 1.0 overhandigd aan burgemeester Céline Blom

27
2783

NUNSPEET – Helder Nunspeet heeft maandag het zwartboek versie 1.0 overhandigd aan burgemeester Céline Blom van de gemeente Nunspeet.

Hierin wordt gevraagd om extern onderzoek te laten verrichten naar de vermelde constateringen in de verschillende dossiers in het zwartboek.Het zwartboek werd overhandigd door de drie kerngroepleden van Helder Nunspeet, te weten Henk Hagen, Hans Goes en Klaas van Harten.

Ze vinden dat besluiten transparant moeten zijn en conform volgens wet- en regelgeving. Volgens hen ontbreekt het daar nu aan. De drie geven aan met het zwartboek het algemeen belang te willen dienen en er niet op uit te zijn hun eigen bevindingen te bewijzen. Het gaat hen om het toetsen van zaken.

27 REACTIES

 1. Het boek lijkt vooral te bestaan uit meningen zonder stevige feitelijke onderbouwing die aantonen dat de gemeente niet conform wet- en regelgeving heeft gehandeld. Het lijkt eerder gebaseerd te zijn op verhalen van teleurgestelde inwoners, wat begrijpelijk is maar niet per se betekent dat er sprake is van onrechtmatig handelen.

  Hoewel er in de eerste pagina’s een poging wordt gedaan om relevante wet- en regelgeving op een rijtje te zetten, ontbreekt een grondige samenvatting van wet- en regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening en participatie in Nederland, wat juist de kern van de dossiers lijkt te zijn.

  Het boek neemt de lezer vervolgens mee door 16 verhalen (de dossiers), waarin vooral de ongezouten meningen van teleurgestelde mensen naar voren komen, zonder solide feiten die wijzen op overtredingen van de wet- en regelgeving door de gemeente.

  Hoewel het begrijpelijk is dat men een mening heeft over hoe een wethouder of gemeente haar rol vervult, is het niet juist om persoonlijke meningen te presenteren als juridische feiten. Dit lijkt echter veelvuldig te gebeuren in het boek.

  De beschuldigingen in het boek lijken dan ook eerder lasterlijk te zijn dan gebaseerd op feiten. Het is belangrijk dat Helder Nunspeet met concrete feiten komt om haar beweringen te ondersteunen!

 2. Betere kop boven dit artikel luidt: Assistente Blom neemt zwartboek 1.0 over burgemeester Groothuis in ontvangst

 3. Tsja..men is er maar druk mee.
  Zogenaamde tegengeluiden. Ongehoorde feiten. Niet transparante overheid.
  Ongehoord Nederland. Ongehoord nieuws.
  Zogenaamde ervaringsdeskundigen,wetenschappers (waar je normaal nooit iets van verneemt)..
  Ruien de ontevreden burger op. Nadien zit je vaak met nog meer vragen en is je ontevredenheid gevoed.
  Door hun menig te verkondigen als zijnde nieuws wat niet gebracht mag worden in de „mainstreammedia “.
  Zo ook dit initiatief. Het zwartboek. Inderdaad gefrustreerde dorpelingen die hun gram dan maar op deze wijze moeten halen.
  Nee..het wordt er niet gezelliger op. Iedereen gaat voor zijn eigen belang en schroomt daarin niet om mensen af te fikken..onder de noemer..alles moet transparant zijn..wat het volgens deze heren dus pertinent niet is.
  Nou ..het gros is transparant en verloopt via regel-en wetgeving,protocollen..
  Als iedereen nou een doet wat ie moet doen met daarin elkaar vooral,vertrouwend..wordt het vanzelf een stuk gezelliger.

 4. Mensen die het zo goed weten zijn meestal als de beste stuurlui aan wal. Zet je ze op de post van ambtenaar of bestuurder, dan moet je ’t nog maar eens aanzien. Besturen is niet eenvoudig, zeker niet vandaag de dag met al die supermondige burgers, die denken dat ze de hele wet- en regelgeving in hun broekzak hebben, dus er zullen vast fouten gemaakt zijn of worden, maar om daar nu een compleet Zwartboek van te maken, lijkt me ietwat overdreven.
  De tijd zal ’t leren. Vooralsnog kan de burgemeester nog lachen 🙂

 5. Geld is macht, het behoeft niet eens omkoping of persoonlijke beïnvloeding te zijn. De meest slimme mensen werken nu eenmaal niet bij de overheid en zitten ook niet in de politiek. Niet dat zij dom zijn maar slimmere mensen worden advocaat, groot ondernemer, notaris, ceo, etc.. dat is vaak de reden dat ontwikkelaars e.d. ook veel meer voor elkaar krijgen dan de gewone man, zij kunnen meer kennis vergaren. Dit is uiteraard wel frustrerend, omdat velen vaak niet de juiste weg weten of middelen hebben en dus nul op rekest krijgen en weinig medewerking bij gemeente en overheid. Als je een vergunning aan wil vragen en meerdere malen een nee krijgt van de gemeente en anderen die de weg weten krijgen dit wel voor elkaar, zal dat vast wel volgens De juiste wet en regelgeving zijn gegaan. Maar is het wel duidelijk dat de gemeente haar faciliterende taken verzaakt met dank aan o.a. luie ambtenaren, of teveel wet e regelgeving. En de rijkeren meer en meer in de kaart speelt, zo gaat het nu eenmaal zowel lokaal, landelijk en internationaal.

  • Heb bij jou vrijwel altijd het gevoel dat je achter je pc-tje zit en zodoende een niet-reëel beeld hebt van de gang van zaken. Je comments zijn doorspekt van frustratie. Immers..de gewone man is naar jouw mening op alle gebied de underdog.
   Als ondernemer kan ik jou vertellen dat niet automatisch de deuren open gaan. Dat ook wij last kunnen hebben van regel-wetgeving,protocollen,belastingdienst en noem het riedeltje maar op.
   We laten ons echter niet uit de weg slaan. Je moet het zelf maken in het leven,gebruik makend van je kwaliteiten,talenten. Juist als „handwerker“,ambachtsman ligt de wereld voor je open. Hoe vaak heeft een advocaat een ambachtsman nodig in zijn leven? En de ambachtsman een advocaat?
   Denk daar maar eens over na en kom eens achter je pc vandaan. Voor je voordeur ligt gelukkig veel meer positiviteit als jij meent.

   • Voor de kleine ondernemer wordt het door wet en regelgeving helemaal onmogelijk gemaakt, het merendeel is over een paar jaar verdwenen, allemaal dankzij jouw vrienden van de overheid.

    • Als je mijn bericht goed zou lezen dan lees je dat de overheid niet bepaald mijn vriend is…
     Maar goed; hoe meer men ingaat op jouw gedroeftoeter..hoe luider je getoeter zal zijn.
     Jij vindt immers altijd een reden om te zaniken.
     Echter de onderbouwing van je gezanik heb ik tot nu toe in geen enkel comment van jou kunnen terugvinden.

   • Er is er maar 1 die op alle artikelen reageert en zit te zaniken en commentaar geeft.
    En dat ben jij A.Lias. Vraag me af of je wel een leven hebt? Erger me dood aan elke reactie van jou. Hou gewoon je bek eens. Je vindt jezelf volgens mij erg belangrijk :(.

    • Nou nou Bennie..jij Bennie gezellig.
     Zaniken?
     Als jij dan betere comments kunt schrijven; ga vooral je gang.
     En probeer dan vooral om het niet op de persoon te spelen.
     Discussieren kun je leren.

    • Ik vind de bijdragen in dit draadje van ene A.Lias (wie dat ook mag wezen) erg zinvol. Ben het er helemaal mee eens. Dit soort ontwikkelingen met zwartboeken zonder enige vorm van onderbouwing zijn een bedreiging voor een goed en vrij bestuur. Absoluut geen gezanik, maar gewoon een bijdrage die zegt hoe het is. Bedankt A.Lias!

     Nu ben ik benieuwd wat voor zinvolle bijdrage jij hebt, en dan graag op de inhoud.

 6. Waarom met zoveel bombarie?
  Het boek had gewoon in de brievenbus gekund.
  Als burgemeester had ik mij niet voor deze poppenkast geleend.

 7. Klopt het dat: “Waar rook is; is vuur”? Er is nu zoveel rook dat een onderzoek door een extern bureau misschien wel op z’n plaats is.
  Dan blijkt of dit zwartboek gekarakteriseerd kan worden als “laster” en dan moeten de indieners een stevige boete krijgen (waarmee de kosten van het externe onderzoek kunnen worden gedekt). Of misschien blijkt uit het onderzoek dat de aanklachten overwegend correct zijn.
  Dan moet de gemeente interne maatregelen nemen.
  De meest waarschijnlijke uitkomst van het onderzoek is dat de waarheid in het midden ligt. Dan is een deel “laster”(met boete aan de indieners) en een deel correct (gemeente neemt interne maatregelen).

 8. Beste I- Lie – Ass …jij bent diegene die altijd achter de lap- top zit !
  Je hebt op werkelijk alles wel een antwoord !
  En dat vergt tijd.

 9. Beste (nu onder deze naam) Jozef . . jij bent diegene die altijd achter de lap- top zit ! Je hebt op werkelijk alles wel een antwoord. En dat vergt tijd. Wel jammer dan dat we je berichten steeds blokkeren. (zonde van je tijd!)

 10. In Nunspeet heeft een groep inwoners een ‘zwartboek’ gepubliceerd waarin beschuldigingen worden geuit tegen SGP-wethouder Jaap Groothuis, het gehele college van B&W en de gemeenteraad.

  Wij willen als SGP Nunspeet graag ons standpunt hierover duidelijk maken.
  Ten eerste willen wij benadrukken dat we het geschetste beeld in het ‘zwartboek’ niet herkennen. De gedeelde beschuldigingen zijn niet nieuw en eerder al door betrokkenen in de media is gebracht. Het ‘zwartboek’ had echter alle beschuldigingen met feiten moeten staven, wat helaas tot op heden niet is gebeurd.

  Er is momenteel geen reden om deze kwestie politiek te agenderen, aangezien er geen feitelijk bewijs is geleverd voor eventuele fouten. Voor zover wij kunnen beoordelen hebben de initiatiefnemers een individueel belang bij één of meer van de benoemde casussen. Uiteraard hebben we er begrip voor dat men bereid is ver te gaan bij het verdedigen van die belangen. We zien nu echter een document vol ongefundeerde beschuldigingen waarbij de integriteit van betrokkenen zonder onderbouwing ter discussie wordt gesteld.

  Wij zien geen noodzaak voor verder onderzoek zolang er geen feiten zijn die de beschuldigingen ondersteunen. Mocht het college anders besluiten en toch een onafhankelijk onderzoek instellen, dan zien wij dat met vertrouwen tegemoet.

  Wethouder Jaap Groothuis heeft zich bewezen als een uiterst capabele wethouder, met brede steun in zowel het college als de gemeenteraad. Zijn inzet heeft veel positieve resultaten opgeleverd voor onze gemeente, waar we trots op zijn. Besluiten over Ruimte en Wonen zijn genomen namens het college of met een meerderheid in de gemeenteraad, altijd binnen de geldende wet- en regelgeving of op basis van juridisch advies.

  Tot slot willen wij benadrukken dat het ter discussie stellen van integriteit alleen acceptabel is wanneer dit zorgvuldig onderbouwd wordt met feiten. Wij roepen de initiatiefnemers op om te stoppen met het beschadigen van personen en de feitelijke onderbouwing voor de beschuldigingen alsnog te openbaren. Daarnaast roepen wij op tot een constructieve dialoog gebaseerd op feiten en met respect voor alle betrokkenen.

 11. Beste SGP Nunspeet. het is vriendelijk om het op te nemen voor wethouder Groothuis.
  Toch is er zoveel tegen hem ingebracht dat verdediging (blijkbaar) nodig is.
  Ik neem aan dat deze SGP-wethouder geprobeerd heeft om alles goed te doen. Niemand is echter feilloos.
  De situatie is nu zo dat het toch wel verstandig lijkt om een extern onderzoek te laten plaatsvinden zodat (hopelijk) blijkt dat de wethouder, ook achteraf gezien, goed heeft gehandeld.
  Wanneer inderdaad blijkt dat de wethouder correct heeft gehandeld moeten de schrijvers van het zwartboek worden aangeklaagd voor laster. Daar hoort dan een boete bij.
  Zie hierover mijn eerder opmerking.

  • Schering en inslag..oo vele niveaus.
   Niet onderbouwd door feiten brengt men allerlei opruiende onzin in de media.
   Als je goed leest rob.
   Hetgeen deze 3 heten van Helder Nunspeet (hoe helder is dit Helder Nunspeet?..op hun site nul namen!) is niet nieuw en is al uitgekauwd.
   Hetgeen deze 3 heren dus stellen in hun zwartboek..de titel zegt alles over hun zwartgalligheid..is een uiting van hun frustraties.
   Een heer Groothuis wordt nu dmv comments maar weer eens breed uitgemeten.
   Nee..het wordt steeds lastiger als politicus om je werk op normale manier te kunnen doen.
   Steeds minder respect. En opboksen tegen opruiende,gefrustreerde burgers die je naam voor de tigste maal te grabbel gooien.
   Deze 3 heren reageren niet in de media.
   Niet hier,niet op hun eigen site.
   Koren op de molen voor de ontevreden medeburgers.

   • A.Lias, Lees daarom mijn voorstel: Laat een extern onderzoek uitvoeren. Wanneer dit zwartboek gekenmerkt kan worden als “laster” dan moeten de opstellers van dit document daarvoor aangeklaagd worden en moeten ze een boete ontvangen waarvan op zijn minst het onafhankelijke onderzoek kan worden betaald. Zie mijn opmerkingen hierboven.

    • Deze heren hebben hun ongenoegen al vaker breed in de pers uitgemeten. Hetgeen zij stellen is lang en breed besproken. Deze heren zijn niet tevreden met de resultaten en komen nu met dezelfde „zaken“ echter met nog grover geschut.
     Het zou hen sieren als zij dan zelf een gedegen,extern onderzoek gang zouden zetten. Als je het rapport leest van deze heren zouden zij hiertoe zeker alle redenen hebben en zouden ze wellicht dan op deze manier hun recht kunnen halen. Maar nee..ergens weten ze dat ze weinig kans maken. Want waarom zouden ze anders hetzelfde verhaal nu met zoveel bombarie presenteren?
     Enige wat ik niet begrijp is dat burgemeester Blom zich laat lenen voor dit soort opruiende onzin. Wat haar aan de andere kant siert. Want het is een teken dat een ieder serieus genomen wordt. Zo ook deze 3 heren van Helder Nunspeet. Ze heeft weinig keus. Laten we deze heren vooral geen stok geven om mee te slaan. Want dasr zijn deze heren bewezen goed in.

    • Dit zwartboek is uiteindelijk een herhaling van hetgeen zij al eerder breed uitgemeten hebben in met name de pers. Destijds is hen gevraagd met feiten te komen die hun aannames onderbouwen. Zo ook nu.
     Destijds hebben deze heren niet het gewenste resultaat behaald.
     Nu komen ze met grover geschut en laffe aantijgingen met naam en toenaam. Kreten als leugens,minachting..
     Deze heren weten dat het resultaat niet anders zal zijn als vorige keren.
     Omdat ook nu om feiten gevraagd wordt.
     Dus deze hele actie is alleen maar bedoeld om de boel weer eens op te schudden, gal te spugen.
     Een ambtenaar met naam en toenaam door het slijk te halen.
     Zij weten wellicht ook dat zij beter resultaat zouden kunnen boeken als ze er een echte zaak van zouden maken door bijvoorbeeld een extern onderzoek.
     Waarom doen ze dit niet? Denk dat de reden bekend is.
     Nee..ik vind dat hele Helder Nunspeet alles behalve helder. Het is een club mannen die waarschijnlijk met pensioen is en alle tijd heeft om dergelijke laster de wereld in te helpen. Tsja..ik persoonlijk stel mij mijn oude dag anders voor. Hoop dat ik mijn voldoening op andere wijze kan verkrijgen.
     Het is ergens triest dat deze club hier hun voldoening,recht,gram uit moet halen.
     Reageren doen deze heren niet.
     Is dus nu voor mij ook het laatste wat ik erover schrijf.
     Klaar met dit soort zure praktijken. De zon schijnt. Ga van ons prachtig dorp genieten.

  • Er is niemand die de kop in het zand steekt Bert. Aangekaarte zaken in dit zwartboek zijn al behandeld. Ook de pers is meerdere maken opgezocht. Er is serieus op gereageerd.
   Dit tot ontevredenheid van Helder anunspeet.
   De heren stellen in het artikel vooral het algemeen belang te willen dienen en niet hun eigen bevindingen.
   In het rapport echter kreten als vriendjespolitiek,onwaarheden,minachting,leugens en noem de krachtermenkrachttermen maar op.
   Alles zonder onderbouwing,geen feiten.
   Een hele laffe,respectloze manier om de gemeente,en ak zeker 1 persoon met naam en toenaam , en publiek af te zeiken.
   En dan kom jij met zo’n simpel zinnetje als steek de kop maar in het zand.
   Wat is jouw mening eigenlijk Bert?

 12. Dit is met recht een zwartboek. Gaat werkelijk nergens over. Zelfs een lama schijt nog netter. Heb geen enkel feit kunnen lezen, dit is gewoon geschreeuw om eigen belang van enkele gefrustreerde Nunspeetse inwoners die hun zin niet krijgen. Walgelijk dit initiatief. Schadelijk voor de Nunspeetse samenleving.

 13. Wat een aandacht voor dit Zwartboek. Huiskrant besteedt er volop aandacht aan met meerdere artikelen.
  Wij zijn geen activisten luidt 1 van de koppen. Waarom al een dergelijke reactie van Helder Nunspeet als de gemeente er nog niet eens op gereageerd heeft?
  Dit Zwartboek wordt steeds ongeloofwaardiger

Comments are closed.