Woning ’t Hoge 18 moet worden afgebroken

0
3266

NUNSPEET –  De woning ’t Hoge 18 moet worden afgebroken. Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders is niet bereid mee te werken aan een verzoek van de eigenaar de woning te mogen herbouwen/restaureren. 

In het verleden was in het gebouw een restaurant gevestigd. Na beëindiging is het bedrijf verkocht en verleende het college medewerking aan het verzoek van de nieuwe eigenaar de horecabestemming om te zetten in een woonbestemming. Hierbij werd de bouw van twee extra woningen toegestaan en kreeg de bedrijfswoning een ‘normale’ woonbestemming. Voorwaarde was dat de woning ’t Hoge 18 moest worden gesloopt. 

De eigenaar heeft de gemeente nu toestemming gevraagd de woning te mogen behouden. Dit gezien de karakteristieke uitstraling van het pand. Hij wil de woning herbouwen in dezelfde stijl. Het college is echter van mening dat behoudt/herbouw van de woning geen meerwaarde heeft voor het buitengebied en ook geen milieuhinderlijke situatie daarmee wordt opgelost. 

Als enige mogelijkheid zit de gemeente dat de eigenaar sloopmeters aankoopt van een agrariër die stopt met zijn bedrijf. Anders worden geen mogelijkheden gezien mee te werken aan zijn verzoek. Ook wordt niet ingegaan op het verzoek van de eigenaar de commissie Ruimte en Wonen te raadplegen. Dat gebeurt alleen bij een positief advies van het college. Er wordt geen reden gezien van deze regel af te wijken. 

De commissie Ruimte en Wonen wil het afwijzend verzoek van het college overigens nog wel bespreken in de eerstvolgende vergadering. Klaas van Harten (ChristenUnie) snapt de redenatie en het besluit van het college. Maar vindt wel dat ook moet worden gekeken naar andere mogelijkheden omdat het om een pand gaat dat vanaf de Kolmansweg beeldbepalend is in het landschap. Koos Meijer (CDA) deelt deze mening en gaf de aanzet tot bespreking in de commissie.