Werkzaamheden Harderwijkerweg Hulshorst

0
1627

HULSHORST – De werkzaamheden buiten de bebouwde kom aan de Harderwijkerweg in Hulshorst worden naar voren gehaald. 

In de meerjarenbegroting waren de werkzaamheden opgenomen voor uitvoering in 2022. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet vindt het echter effectiever de werkzaamheden binnen- en buiten de bebouwde kom van Hulshorst op elkaar te doen aansluiten. 

Binnen de bebouwde kom gaat het onder meer om de vervanging van het asfalt. Buiten de bebouwde kom wil het college diverse maatregelen nemen om de snelheid van het verkeer omlaag te brengen en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. 

In de bocht bij de toegangsweg naar het landgoed Hulshorst wordt een inhaalverbod ingesteld. Bij de kruisingen met de Oudeweg en de Broeksteeg worden midden geleiders aangebracht. Dat maakt dat fietsers en voetgangers gemakkelijker kunnen oversteken. Ook kan afslaand verkeer binnen de geleiders voorsorteren. 

Het definitieve plan moet nog worden gepresenteerd. Dat moet ook antwoord geven of Corton panelen moeten worden aangebracht in verband met de oversteek vanaf landgoed Hulshorst naar de weilanden en omgekeerd. 

Verwacht dat de totale werkzaamheden in- en buiten de bebouwde kom zevenhonderdduizend euro gaan kosten.