VVV-kantoor blijft voorlopig op zijn plek

0
784

NUNSPEET – Bij de plannen voor de herinrichting van het Stationsgebied wordt er voorlopig van uitgegaan dat het huidige VVV-kantoor gehandhaafd blijft. Dat de huur is opgezegd van het pand is om te voorkomen dat de gemeente een contract aangaat dat loopt tot 2026.

Dat geeft het college van burgemeester en wethouders aan naar aanleiding van vragen van Koos Meijer (CDA). Het gebouw herbergt naast de VVV het bedrijf Froyo. Met de eigenaar van Froyo is een gesprek gevoerd, onder meer naar aanleiding van zijn plan voor een eventueel ander onderkomen. Het college geeft aan in nauw contact met zowel Froyo als de Stichting Nunspeet uit de Kunst te zoeken naar de beste oplossing.

Het college erkent dat de beschikbare ruimte beperkend is geweest voor de gekozen oplossing met onder meer de aanleg van twee tunnels. Maar gaat niet mee in de stelling van het CDA dat de nu te maken keuzes vormgevend zijn voor de aankomende decennia en eventuele noodzakelijke aanpassingen na oplevering in ruimtelijke zin extra kostbaar zijn.

Sturing moet dan, zo geeft het college aan, vooral plaats vinden via het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan en niet middels ingrijpende wijzigingen in het ontwerp. Het gaat niet alleen om draagkracht van de verkeersoplossing in het gebied maar ook om de draagkracht en effecten in het omliggende gebied en de effecten in de rest van Nunspeet.

Vanuit het project Stationsomgeving was er, zo zegt het college, geen reden de verwerving van de gronden van het tankstation aan de Nijverheidsweg actief hierbij te betrekken. De kosten en risico’s voor het project spelen hierbij een rol. In het kader van de voortgang is vanuit het project besloten het tankstation in te passen. In de onderzoeksfase is wel de Wet Voorkeursrecht Gemeente gevestigd geweest op de gronden van het tankstation. De eigenaar heeft in die periode het tankstation niet te koop aangeboden.