Vragen openingstijden Bibliotheek Elspeet

0
3240
Leden fractie en bestuur SGP Nunspeet.

Namens de SGP fractie heeft raadslid Reinier de Bruin uit Elspeet vragen gesteld over de nieuwe openingstijden van de Bibliotheek in Elspeet. Onlangs werden deze openingstijden namelijk ingeperkt toen de peuterspeelzaal vertrok uit het Kulturhus. “De leidsters van de peuterspeelzaal zetten voorheen de systemen van de bibliotheek aan, maar nadat zij onlangs zijn vertrokken is hier geen alternatief voor geboden. Wat ons betreft is dat een kwalijke zaak.”

De Gemeente Nunspeet ondersteunen we de bibliotheken op allerlei manieren. “Dat vinden we als SGP fractie heel belangrijk. De bibliotheek is in de eerste plaats een plek om boeken te lenen, maar is ook steeds meer een belangrijke educatieve pijler en een ontmoetingsplek. Een goede toegankelijkheid hoort daar wat ons betreft bij. Een toegankelijke bibliotheek bevordert de leefbaarheid in de kern Elspeet.” 

De SGP fractie heeft in een aantal schriftelijke vragen zijn zorgen geuit over de huidige gang van zaken. “We hebben het college gevraagd in hoeverre zij bekend zijn met deze situatie en we hebben het college opgeroepen om samen met de verantwoordelijke organisatie op zoek te gaan naar een oplossing.” Het college van Burgemeester en Wethouders zal naar verwachting binnen enkele weken reageren op de vragen van de SGP.