Voormalige Kijktuinen wordt mogelijk een woningbouwlocatie

2
2089

NUNSPEET –  De bestemming van de gronden van de Kijktuinen aan de Kienschulpenweg in Nunspeet wordt meegenomen in de op te stellen structuurvisie. De gronden zijn door de gemeente aangekocht uit strategisch oogpunt.

Bij dat besluit is er van uitgegaan dat de gronden mogelijk voor uitbreiding van de begraafplaats of woningbouw kunnen worden ingezet. Over deze toekomstige invulling is echter nog geen besluit genomen. De structuurvisie wordt opgesteld in het kader van de in de omgevingsvisie opgenomen ambitie voor woningbouw.

Het gebruik van de Kijktuinen is per 1 januari 2019 beëindigd. De voormalige eigenaar moet voor 1 juli ook de door hem bewoonde bedrijfswoning leeg opleveren. Hij is inmiddels begonnen met het opschonen van het terrein. Tot eind april worden verkochte planten uit de grond gehaald.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gronden vanaf 1 januari kunnen worden verhuurd aan de agrariër die de voormalige maïsdoolhof ook al jaren onderhoud. Dit tot de toekomstige bestemming van het terrein bekend is. Hiervoor moet wel een tijdelijke omgevingsvergunning worden afgegeven.

Tevens is besloten door het college vergunning aan te vragen om de bestemming van bedrijfswoning te wijzigen in een woning. Opzet is dat de woning in de toekomst wordt verkocht. Hierbij moet wel aandacht worden geschonken aan de inrit naar de woning. De huidige inrit naar de Kijktuinen loopt nu over de kavel waarop de bedrijfswoning staat. Dat betekent dat de toegangsweg bij verkoop van de woning moet worden verlegd.

 

 

2 REACTIES

  1. Wellicht is het een overweging waard om de rotonde Harderwijkerweg/Kienschulperweg als uitgangspunt te nemen voor een Westelijke rondweg richting A-28. Die punt van de kijktuinen als begin, nabij de rotonde en dan voldoende ruimte latend voor toekomstige bebouwing en de bewoners van de Schotweg, het “bos” in tussen de bestaande bebouwing door naar de parkeerplaats van voormalig Routiers. De afrit en oprit ligt er al zodat daar beperkte aanpassing nodig is voor vervolg van de route richting Amersfoort. Wil je het echt goed doen dan een fly-over voor de richting Zwolle en komende vanuit de richting Amersfoort.

  2. Euh Hessel dat plan bestaat al 20 jaar maar kan niet. De westelijke rondweg zou door natura 2000 gebied moeten en dat kan niet door Europese wetgeving.
    Toen dat duidelijk was is het onderzoek begonnen hoe je veilig en snel Nunspeet in kan richting de toekomst of te wel onder het spoor door in de Elspeterweg.

Comments are closed.