Voorlopig geen woningbouw aan de Hertlaan in Vierhouten

0
1847

VIERHOUTEN – Door de gemeente Nunspeet worden geen verdere initiatieven ondernomen om woningbouw te realiseren aan de Hertlaan in Vierhouten. Wel blijft het college van burgemeester en wethouders positief staan tegenover een eventueel Collectief Particulier Opdrachtschap (CPO).

Om de haalbaarheid van woningbouw in Vierhouten te onderzoeken is het college in gesprek gegaan met eigenaren van gronden om te zien of zij bereid zijn hun grond hiervoor beschikbaar te stellen. De gesprekken hebben geleerd dat woningbouw alleen mogelijk is wanneer de gemeente een fors verlies op de exploitatie accepteert. De betrokken grondeigenaren zijn inmiddels geïnformeerd door de gemeente alsmede ook de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten.

In maart 2017 is een informatieavond gehouden over de mogelijkheden voor woningbouw in Vierhouten. Hierbij zijn de inwoners door de gemeente uitgenodigd te komen met CPO-initiatieven. Tevens is aangegeven dat zij zelf een locatie moeten vinden.

Een aantal jongeren die in Vierhouten zijn opgegroeid willen hier graag blijven wonen. Het aanbod van woningen is echter dusdanig dat er geen woningen voor starters beschikbaar zijn. Een aantal eigenaren van gronden aan de Hertlaan hebben destijds kenbaar gemaakt dat zij mee willen werken aan een onderzoek naar een CPO-initiatief.

Vier grondeigenaren hebben zich bereid verklaard mee te willen werken door grond aan de gemeente te verkopen. In eerste instantie tegen een prijs welke geldt voor agrarische grond met de afspraak dat een nabetaling plaats vindt indien de woningen daadwerkelijk worden gerealiseerd.  Twee eigenaren hebben daarbij aangegeven graag de prijs van 53 euro per vierkante terug te ontvangen welke zij zelf voor de grond hebben betaald.

Er zijn twee modellen gemaakt voor het gebied. Eén daarvan is alleen mogelijk indien een eigenaar die zijn grond niet wil verkopen bereid is gronden te ruilen met de eigenaar van een naast gelegen perceel. Die eigenaar is daartoe bereid.

De verwachting is dat er planschade wordt geclaimd tussen de 126.000 en 162.000 euro.  Bovendien liggen de gronden in een waardevol gebied Dat maakt dat de plankosten ook duurder uitvallen dan gebruikelijk. Dat maakt dat de kosten dusdanig de pan uitrijzen dat het college afziet van een verdere uitwerking van het plan.