Verwijderen dode lariks voor toekomstig bestendig bos

2
1810

In onze bossen op de Noord Veluwe gaan verschillende lariksbomen dood. De oorzaak hiervan is dat lariks gevoelig is voor extreem droge perioden waarin nagenoeg geen neerslag valt. Door de verminderde vitaliteit van bomen zijn ze vatbaar geworden voor de lariksbastkever. Verspreid binnen een deel van boswachterij Nunspeet staan nu solitaire en groepjes dode en half dode lariks. We gaan het grootste deel van deze dode en ernstig verzwakte lariks verwijderen. Verspreid door het bos planten we bomen terug die beter tegen droge omstandigheden kunnen en meer klimaatbestendig zijn. Zo werken we aan een gevarieerd en toekomstbestendig bos, want bos blijft bos. Lariks die nog kans hebben op herstel, laten we nu staan en houden we in de gaten. Als aantasting zich voorzet zullen ook die verwijderd worden.

Verwijderen

We beginnen met het verwijderen van lariksbomen langs wegen en paden vanwege de veiligheid voor publiek. Daarna volgen ook een aantal groepen lariksbomen dieper in het bos. De boswerkzaamheden starten half december en duren tot medio januari. Niet alle dode of kwijnende lariksbomen vellen we. Dood hout draagt bij aan de biodiversiteit van het bos. Dit betekent dat er dood staand hout achter blijft in het bos. Deze bomen kunnen dan als voedselboom of als holte boom voor vogels fungeren.

Planten

Op plekken waar het nodig is voor het bos planten we een menging van verschillende boomsoorten terug. Natuurlijk kiezen we voor soorten die passen bij deze groeiplaats en stimuleren het planten van inheemse loofbomen zoals linde en wintereik. Het planten gebeurt voor een klein deel dit winterseizoen en het grootste deel volgend winterseizoen 2020-2021. We werken aan een gevarieerd en veerkrachtig bos. Het bosbeeld wat zal gaan ontstaan is een bos met meer gemengde loof- en naaldopstanden met tevens struik- en kruidlagen en een betere strooisel laag, die de bodemrijkdom in stand houd door vocht en voedingsstoffen op te slaan. Dit bos vertegenwoordigt een meervoudige doelstelling: biodiversiteit, recreatie, CO2-vastlegging en houtproductie.

Hout

De verwijderde lariksbomen worden getransporteerd naar de houtzagerijen en wordt grotendeels verwerkt  tot planken en  balken. Een deel van lariks is te ver aangetast en is nog geschikt voor vezelhout, zoals spaanplaat en mdf.

2 REACTIES

 1. Nou fantastisch , voor nog grotere kapitalen aan hout in het bos laten liggen. Er zijn zog nooit zoveel plagen geweest , enorm veel sparren naar de galamiezen , nu de larix , over de dennenscheerder zullen we het maar niet hebben en wie durft te zeggen dat dankzij dit beleid de vogelstand is toegenomen ?

 2. Hallo Aart,

  Ik durf wel te zeggen dat het beter gaat met de vogels in het bos.
  In de jaren 80 hingen er vele nestkastjes in het bos, er was gewoon niets te vinden voor veel vogel’s.
  Het was zo erg dat ze zich soms doorvochten voor een nestkastje.
  En over de plagen, zorg maar voor biodiversiteit, heb je veel minder last van plagen.

  Gerrit

Comments are closed.