‘Verjonging bomen FA Molijnlaan onafwendbaar’

0
1111

NUNSPEET – De door de toenmalige gemeente Ermelo gemaakte plannen om in 1971 een groot deel van het destijds zo fraaie bomenbestand aan de Molijnlaan en de Bosweg te kappen in verband met een aan te leggen rioolpersleiding vormden in 1971 de directe aanleiding voor de oprichting van de Stichting Natuurschoon Nunspeet en omgeving. De rapporten van de onmiddellijk ingeschakelde deskundigen overtuigden het gemeentebestuur en de bomen bleven staan.

Vlak voor haar 25-jarig bestaan in 1996 moest de Stichting zich opnieuw intensief bezig houden met dezelfde Molijnlaan, maar nu omdat het noodzakelijk was de nog resterende Amerikaanse eiken te vervangen door nieuwe beplanting om te voorkomen dat het fraaie laanbeeld in de toekomst verloren gaat. Een pijnlijke ingreep, maar het oordeel van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, de Bomen- stichting en de eigen deskundigen waren eensluidend: onafwendbaar! Ondermeer door minder succesvolle snoeibeurten uit het verleden en mogelijk ook als gevolg.van het in 1971 uitgevoerde graafwerk bleek de conditie van de bomen sindsdien sterk achteruit te zijn gegaan. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang en is een deel van de Fa. Molijnlaan voor het verkeer afgesloten.

Nunspeet Vooruit 1996