Verhalen van de straat: Doornenkamp Hulshorst

0
240

HULSHORST – Ze behoren tot de oudste inwoners van Hulshorst, misschien wel het oudste echtpaar, en kunnen veel vertellen over het dorp en hun straat. Dat doen op verzoek Gerard en Henny Berends, respectievelijk 89 en 94 jaar oud, wonend aan de Doornenkamp met alle plezier. Zij waren de eersten die hier particulier een woning lieten bouwen toen de straatnaam moest nog worden bedacht. Gerard Berends:,,De akker heette hier Doornenkamp, dus dachten we wel aan de Doornenkampweg te komen wonen. Dat hadden we ook op de uitnodigingen gezet toen we in 1958 onze trouwkaarten verstuurden. . (Gerard, afkomstig uit Apeldoorn en Henny, boerendochter uit de streek, hadden elkaar ontmoet tijdens een jeugddienst).  Het is dus Doornenkamp geworden. Om een eigen huis te bouwen in Hulshorst was best nog moeilijk, er was nauwelijks bouwgrond te koop. Het stukje grond dat wij kochten en onze bungalow op lieten bouwen was de helft van een perceel. Het hele perceel was bestemd voor een openbaar gebouw bestemd voor een bank of een supermarkt. Die zijn er nooit gekomen. In samenspraak met burgemeester Martens en ambtenaren lukte het om dat plan geschrapt te krijgen en zo konden wij alsnog de helft bebouwen. Later is op de andere helft de woning gebouwd voor de hoofdonderwijzer van de school die in 1959 aan de overkant is gebouwd. Dat werd de Prinses Beatrixschool, School met de Bijbel, met daarnaast de kleuterschool prinses Marijke. Tot die tijd was het hier allemaal gewas en beplant met heesters en struiken. Alleen van ,de Goede Woning’ waren er al eerder twee blokjes woningen neergezet. Wij waren toen de jongsten die hier kwamen wonen en nu behoren we tot de oudsten. Na da afbraak van de school, die nieuw gebouwd werd op de Hoefslag kon hier tegenover ook gebouwd worden. Toen wij hier gingen bouwen werd wel tegen ons gezegd dat hier tegenover nooit gebouwd zou worden. Die belofte is men nooit nagekomen, maar evengoed wonen we hier met veel plezier”. 

Een zwartgeblakerde schoolgevel

Dan komen er verhalen los over de hoofdonderwijzer Wessel Grift (overigens een aardige buurman, aldus Berends). ,,Voor de school was een grasveldje, maar o wee als daar kinderen op gingen spelen. Al snel kwam dan hoofdmeester Grift naar buiten om ze met het nodige verbaal geluid weg te jagen.  Als hij dan een keer met vakantie ging was het speelveld toch volop in gebruik, vooral om te vliegeren. Echtgenote Henny, scherp van geest, vergoelijkt het gedrag van de hoofdonderwijzer:,,De jongens waren vaak ook wel belhamels die streken uithaalden. Bij het vullen van de olietanks naast de school was een keer gemorst met olie en toen dachten ze wat zou er gebeuren als we er een vuurtje bij houden. Dat hebben ze geweten!  Ze hadden er geen rekening mee gehouden dat de olie dicht bij de gevel was terechtgekomen. Het resultaat was een zwartgeblakerde voorgevel van de School. Wie de schade betaald heeft weet ik niet meer maar ze hadden wel een lesje geleerd”. 

Tijden veranderden, toen er een andere hoofdonderwijzer was benoemd werd het veld bij de school zelfs een centrale plek voor allerlei activiteiten zoals de spelen op Koninginnedag. Ook andere feestelijkheden werden er gehouden. Berends:,,Eigenlijk werd toen de Doornenkamp een beetje het centrum van Hulshorst. En nog steeds worden in de straat gezellige activiteiten georganiseerd als een buurtbarbecue en andere feestelijkheden. Ook bij het 50-jarig bestaan van de buurtvereniging was de Doornenkamp centrum van de activiteiten. Ook de optochten beginnen vaak in onze straat. Henny:,Bij één van de optochten was hier het eindpunt en het was die dag flink koud. Ik had een pan erwtensoep gekookt, maar niet genoeg soepkoppen voor de hele groep. Sommigen hebben toen maar uit een paar bloemenvazen soep gegeten. Eén van hen vond de binnenkant van de ,soepkop’ wel wat ruw, maar de soep smaakte prima. De verhoudingen hier zijn altijd nog prima. Niet dat we bij elkaar op de koffie gaan, maar de mensen staan wel voor elkaar klaar als dat nodig is, dat is wel prettig. We hebben er ook nooit spijt van gehad dat we hier gebouwd hebben.”.  

Een boerendorp

 In vroeger tijd bestond Hulshorst nog vooral uit verspreid liggende boerderijen en was Doornenkamp nog een zandpad. Later is dit wel geasfalteerd en nog later beklinkerd.  Wel werd al in 1951 de Kapel gebouwd. De luidklok is afkomstig van Huis Hulshorst die in 1940 is afgebroken omdat de bewoonster mevrouw Voorst van Beest wilde voorkomen dat de Duitsers er hun intrek zouden nemen en zo heeft zij de luidklok geschonken aan de kapel. En deze luidklok doet nog elke zondag dienst. Voor die tijd werden er wel diensten gehouden op de deel van een boerderij of in de oude school. Dat was een openbare school tot 1930. Henny:,,Hulshorst was nog echt een boerendorp. Ten tijde van de bouw van onze woning was er nog geen waterleiding en geen riolering. Daarvoor gebruikten we de beerput, zoals dat vroeger gebruikelijk was. Aanvankelijk gebruikten we voor het water een pomp, maar toen de school aan de overkant werd gebouwd werd er een leiding naar de woning van de hoofdonderwijzer getrokken (verschil moest er zijn) en werd ook een aftakking naar ons huis aangebracht. Zo hadden wij ook waterleiding. Ook hadden we toen nog geen telefoon. Als we hulp nodig hadden van een dokter of anderszins, moesten we naar Groeneveld fietsen om te bellen. Toen wij als eersten ook telefoon kregen kwam de buurt hier bellen. Gerard herinnert zich nog enkele voorvallen: Eén van de bewoners komt bij ons om te vragen of wij zijn baas even willen bellen. Hij was niet naar zijn werk geweest omdat hij ziek was en daarom zijn wekelijks loonzakje niet had ontvangen. We moesten maar even het informatienummer o6 (toen nog) bellen. Uiteindelijk hebben we wel zijn baas kunnen bereiken en kreeg hij alsnog zijn loonzakje. Voor een ander duurde het draaien van het nummer en wachten op verbinding te lang en stond hij te mopperen dat we moesten opschieten. En zo maakte je bijzondere dingen mee waar je nu om kunt lachen”. 

En dan komen oude foto’s tevoorschijn waarop veel te zien is van vroeger tijden, met de vroegere school, straatraces van kinderen, feestelijke activiteiten bij de molen, optochten en zo voort. 

Door AG. Foto Maarten van de Biezen & eigen foto’s.