Vereniging Buurtpreventie Elspeet opgericht

0
1666

ELSPEET – Een aantal inwoners uit Elspeet heeft het initiatief genomen tot het oprichten van de “Vereniging buurtpreventie Elspeet”.  Met een 20 tal vrijwilligers wil men door op geregelde tijden zichtbaar in Elspeet aanwezig te zijn een bijdrage aan de veiligheid leveren. Een vorm van toezicht opgestart door de bewoners zelf en vanuit een gevoel zelf mede verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid in de wijk.

Het past in de visie van de gemeente dat de burger een belangrijke bijdrage kan leveren aan de veiligheid en de gemeente heeft dan ook hiervoor een bedrag van 2755 euro beschikbaar gesteld.