Vaste mountainbike route binnen de gemeente Nunspeet

0
9521

NUNSPEET –  Tracks & Trails krijgt de opdracht van de gemeente Nunspeet voor het uitzetten van een vaste mountainbike route binnen de gemeente Nunspeet. Gekeken wordt of deze kan aansluiten op de al bestaande routes in Harderwijk en Ermelo.

De totale kosten worden geraamd op zestigduizend euro. Hiervan wordt 30.000 euro terugontvangen aan subsidie. Het resterende bedrag wordt gedekt uit de reserve IRTV (Nunspeet Fietst). In de begroting worden gelden opgenomen om ook het onderhoud van de eenmaal uitgezette route structureel te waarborgen.