Vandaag 25 jaar geleden ” Wij zijn geen ouderwetse breiclub “

0
6172
De hervormde vrouwenvereniging Nunspeet

NUNSPEET – De hervormde vrouwenvereniging ‘Feithenhof’ herdenkt dit jaar het feit dat zij 25 jaar geleden is opgericht. Het jubileum wordt in besloten kring gevierd met de eigen leden en enkele genodigden waaronder zusterverenigingen.

De vrouwenvereniging werd in 1967 opgericht door de toenmalige wijkpredikant Ds. Steenbeek en zijn echtgenote. In de beginjaren telde de vereniging ruim 60 leden en dit aantal bleef de eerste tien jaar vrij stabiel. In de laatste jaren is het ledenaantal sterk gedaald, zodat men thans nog 32 leden binnen de vereniging heeft.

De daling van het ledenaantal is volgens presidente mevr. J. van Oosterveen hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat er een groot aantal leden van het eerste uur thans is overleden en er zich geen nieuwe jonge vrouwen aanmelden. dit komt hoofdzakelijk door het onbegrip dat er bestaat over het functioneren van de vrouwenvereniging.

Mevrouw R. Reezigt, penningmeester, benadrukt met klem dat de vereniging beslist geen ouderwetse breiclub is, zoals zovelen denken. Er wordt één keer in de veertien dagen een bijeenkomst gehouden in de Opstandingskerk. Er worden tal van activiteiten ontplooid met wisselend karakter. Diavoorstellingen en regelmatig wordt een spreker uitgenodigd en organiseert men ook zelf avonden waar het gezelligheidsaspect voorop staat.

Verder gaat men twee keer per jaar een dag uit met de leden waarvoor iedere keer weer een ander doel wordt gekozen. Ook houd men jaarlijks een bazar . Tot slot is er jaarlijks een gezamenlijke avond met de vrouwenvereniging ‘Het Dorp’ en het Hulshorster ‘Wees een Zegen’.

Om lid van de vrouwenvereniging ‘Feithenhof’ te worden hoeft men beslist niet in de wijk zelf te wonen. Ook vraagt net lidmaatschap niet om kerkelijk gebonden te zijn, iedereen kan lid worden. Iedereen kan dan ook vrijblijvend een kijkje komen nemen om een indruk te krijgen van het reilen en zeilen binnen de jubilerende vereniging.

Nunspeet Vooruit 1992