Van broem naar zoem

0
2629

Onder die aansprekende titel verschuilt zich een uitdagend en ook inspirerend project in de stad Groningen. In dat project worden de auto’s van het gemeentelijk vervoerbedrijf zoveel mogelijk omgebouwd naar op waterstofenergie aangedreven motoren. Waterstof komt in het kader van het behalen van duurzaamheidsdoelen als een sterke alternatieve energiebron steeds sterker naar voren. Waterstof kan gemaakt worden m.b.v. door zonnepanelen en windmolens opgewekte groene duurzame energie. Vervolgens kan waterstof als energiedrager prima opgeslagen en getransporteerd worden, waarbij voor het laatste vooral gedacht moet worden aan het hergebruik van het bestaande aardgasleidingnetwerk.

De fractie van CDA Nunspeet heeft een aantal punten en ontwikkelingen over waterstof op een rij gezet en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet een aantal vragen daarover gesteld. Vragen die o.a.  ingaan op de bereidwilligheid de toepassingsmogelijkheden van waterstofenergie binnen de gemeente te gaan onderzoeken en het eigen wagenpark ook op de ‘Groningse manier’ om te gaan bouwen. Dat daarbij een nauwe samenwerking met de regio, de provincie en vooral met de geëigende marktpartijen, waaronder de Waterstof Coalitie, noodzakelijk is moge duidelijk zijn.