Ut geejt deur…..op 18 September

0
1268

NUNSPEET – Na ruim 2 jaar wordt er weer een Heleboeldag gehouden in het centrum van Nunspeet achter de Dorpskerk. Voorzitter Gert Noorderink geeft, namens de organisatiecommissie, aan ontzettend dankbaar en blij te zijn dat de Gemeente Nunspeet toestemming heeft verleend voor het organiseren van de Heleboeldag 2021. “Uiteraard hebben we ons te houden aan de gestelde Covid-19 voorwaarden en zal de dag in aangepaste vorm plaatsvinden, maar we zijn verheugd dat we zo weer als gemeente van Jezus Christus naar buiten mogen treden. Met name de onderlinge verbinding en de missionaire uitstraling naar de mensen om ons heen die Jezus (nog) niet kennen zijn van grote waarde. Als organisatie beseffen we ons maar al te goed dat de pandemie ook verdriet heeft gebracht. We denken daarbij aan de mensen die ons ontvallen zijn of de mensen die op een of andere manier door de pandemie getroffen zijn. Sinds de vorige editie van de Heleboeldag, 13 juli 2019, hebben we niet stilgezeten. Er hebben inzamelingen plaatsgevonden, waaronder zelfs een aantal “drive-inzamelingen” bij onze opslag bij de Familie de Zwaan aan de Hardenbrinkweg. We hebben voldoende spullen en hoeven geen “nee” te verkopen…  Het ophalen en verzamelen van oud ijzer heeft gewoon doorgelopen, een vaste groep vrijwilligers zet zich hier regelmatig voor in. Vanwege de hieruit verkregen opbrengsten hebben we het afgelopen jaar toch enkele donaties kunnen doen. Ondanks dat we een kortere tijd van voorbereiding hadden dan gebruikelijk, is het mooi dat we kunnen rekenen op de inzet en aanwezigheid van voldoende vrijwilligers, geeft Gert aan.

Naast een kleine 50 kramen zal er een meubelplein zijn en is er aan de inwendige mens gedacht met broodjes hamburger, oliebollen en pannenkoeken. Creatieve gemeenteleden staan klaar om voor een klein prijsje waanzinnig mooie bloemstukken te creëren om weg te geven of zelf te houden. 

De organisatie heeft alles uit de kast gehaald om het evenement coronaproof te organiseren. Het terrein is volledig afgezet. Er is één ingang aan de ds. Bouterlaan, en er worden maximaal 500 bezoekers tegelijk op het terrein toegelaten. Het terras en het rad van avontuur zijn verplaatst naar de grote zaal in de Wheme, waar lekker comfortabel, bediening aan tafel is. 

Helaas kunnen er geen orgelconcerten georganiseerd worden, maar de organisatie hoopt dat in de toekomst weer als vanouds op te kunnen pakken. Er is flink geïnvesteerd in ondersteunende materialen om alles veilig te doen verlopen. Banners waarop instructies staan voor de bezoekers en bewegwijzering waardoor er een logische route afgelegd kan worden waarbij kruisverkeer voorkomen wordt. Kortom menselijk gezien is alles eraan gedaan om het evenement te laten slagen. 

De opbrengst van deze dag komt ten goede aan een meerdere kerkelijke en maatschappelijke goede doelen. Dit jaar gaat er onder meer geld naar 

  • Het Noord Veluws Museum voor de aanschaf van een kunstwerk. 
  • Het Rossing Center for Education and Dialogue in Israël voor de realisatie van een ontmoetingsprogramma voor Joodse en Arabische tieners. 
  • Het zendingswerk in Zambia, krijgt een bijdrage om een motor voor een van de predikanten aldaar aan te kunnen schaffen om op die manier de reistijd van pastorale bezoeken te bekorten
  • Voice of the Gospel Foundation te Warschau zal een donatie ontvangen voor de opvang voor jongeren uit probleemgezinnen die vastlopen
  • Tenslotte zal een deel bestemd worden voor de organisatie van de bijeenkomst Opdat zij één zijn en voor aanschaf van wijk gebonden bijzondere voorzieningen.

De markt start een uur later dan gebruikelijk. Het Whemeplein achter de Dorpskerk aan de ds. Bouterlaan toegankelijk vanaf 10 uur. Om 15 uur is de markt gesloten.

Het terrein wordt vanaf vrijdagavond 20.00 uur afgesloten voor het plaatsen van de kramen. Houd rekening met het feit dat er vanaf dat moment niet meer geparkeerd kan worden tot de volgende dag 17 uur. Op de dag zelf is ook de ds. Bouterlaan tussen de Whemelaan en het trouwlaantje afgesloten en worden hier kramen geplaatst.