Uitspraak Rechtbank Gelderland in de zaak Luna

4
2318

NUNSPEET –  Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet heeft terecht een bevel tot afgifte van de hond Luna uitgevaardigd tegen de eigenaren. Tot deze conclusie komt de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland.

Het eerste bevel werd 17 november 2017 afgegeven waarbij de eigenaren werd gesommeerd de hond over te dragen aan een dierenpension. Dat werd niet opgevolgd waarop een last onder dwangsom van 250 euro per dag werd opgelegd tot een maximum van 5.000 euro indien de hond niet alsnog zou worden afgegeven. Ook dat werd genegeerd met als gevolg dat een nieuwe dwangsom werd opgelegd van 750 euro per dag met een maximum van 15.000 euro. Later werd de eigenaren van Luna meegedeeld dat de gemeente zou overgaan tot invordering van de vijfduizend euro.

Aanleiding voor het optreden van de burgemeester was dat Luna, een Tibetaanse Mastiff betrokken was bij meerdere bijtincidenten. Dat leidde tot grote onrust in de omgeving. Bij de bestuursrechter gaven de eigenaren aan dat zij van mening zijn dat de burgemeester niet bevoegd was het afgeven van Luna af te dwingen. Ook betwisten zij dat het besluit voldeed aan het zorgvuldigheidsbeginsel en onvoldoende was gemotiveerd.

Naast de eis dat het besluit zou worden vernietigd door de rechtbank willen de eigenaren dat Luna naar het huisadres van hen kan terugkeren. Zonder dat de dreiging bestaat dat de hond alsnog in beslag wordt genomen.

De bestuursrechter is van mening dat het afgeven van Luna niet leidt tot ontneming van hun eigendom. Ook wordt aangegeven dat de burgemeester het recht had maatregelen te treffen omdat er ernstige vrees bestond voor het verstoren van de openbare orde in de gemeente Nunspeet. Dat mede gezien de serieuze verwondingen van een aangevallen vrouw en de dood van een andere hond. 

Bij het nemen van het besluit heeft de burgemeester, zo wordt geoordeeld, zich met recht gebaseerd op de bevindingen en conclusies van deskundigen die het gedrag van Luna hebben geobserveerd. Zij vinden dat de hond, zonder het nemen van aanvullende maatregelen, een zeer groot risico met zich meebrengt voor mensen en honden. Zij vrezen dat de hond weer zal bijten en schade aanrichten. 

De eigenaren wordt verweten dat zij niet de noodzakelijke maatregelen hebben genomen om bijtincidenten te voorkomen. Onder meer door de hond niet op een deugdelijke manier aan te lijnen en deuren niet goed gesloten te houden. Ook hebben ze niet bijtijds, zo wordt in het vonnis aangegeven, aan de bel getrokken bij een professionele gedragstherapeut. 

Ook speelt mee dat de opgelegde gedragstraining niet is opgevolgd omdat de afspraken niet werden nagekomen en niet werd opengestaan voor adviezen. Dat met een andere trainer aan de slag is gegaan wordt door de deskundigen niet voldoende gevonden. Mede omdat in hun rapporten volledig wordt voorbij gegaan aan de ernstige bijtincidenten welke hebben plaatsgevonden.

De rechtbank vindt tevens dat de terugkeer van Luna kan leiden tot onrust bij onder meer de directe buren van de eigenaren van Luna. En dit alleen maar leidt tot een verhoging van de toch al forse spanningen tussen de eigenaren van Luna en hun buren. Onder meer zijn 133 handtekeningen ingeleverd van mensen die vrezen voor de veiligheid in de omgeving van de woning van de eigenaren van Luna.

Dat alles leidt tot de conclusie van de rechtbank dat het bevel tot inleveren van Luna terecht is afgegeven alsmede ook de opgelegde dwangsommen. Ook had de gemeente het recht de opgelegde 5.000 euro aan dwangsommen in te vorderen.


 

4 REACTIES

  1. De 1 ste is heftig..ben zelf ook een hondeeigenaar/liefhebber…gaat aan mijn hart…maar een ieder heeft recht op veiligheid in zijn buurt… de eigenaars van Luna houden van haar en verzorgden haar goed.maar elke hond heeft zijn eigen karakter…hoe komt het dat haar gedrag is veranderd of is zij zo waaks/eigengereid/dominantie???…ik oordeel niet, want is nu geveld. Uit veiligheid…beter…sterkte….

  2. Rechter haalt denk ik de kern naar voren. Nergens voor open staan in combinatie van het nalatig handelen. Die combinatie is bij dit ras honden een gevaarlijke combi. Die hebben geen zachte heelmeesters nodig maar professionals.

  3. Heel goed invorderen en ruimen.
    Dit soort wezens behoren geen huisdier te zijn.
    Geldt wat mij betreft voor al dit soort bijthonden.
    Ben echter verwonderd dat het vorderen zoveel moeite kost, moet veel makelijker zijn in dit soort gevallen.

Comments are closed.