Toezegging college over wildaanrijdingen

0
3118

De SGP fractie stelde in februari een aantal vragen aan het college van B&W over de toenemende onveiligheid op de provinciale wegen binnen de gemeente Nunspeet. Het college heeft schriftelijk gereageerd op deze vragen. SGP fractievoorzitter Chris Stoffer: “Uit de antwoordbrief van het college blijkt dat het aantal wildaanrijdingen inderdaad significant is toegenomen. In 2015 ging het in totaal om eenentwintig aanrijdingen met wild, in 2016 om vierentwintig en in 2017 om achtenveertig. Vooral de aanrijdingen met wilde zwijnen en reeën nemen enorm toe.”

De SGP fractie stelde in haar vragen dat er een toenemend gevoel van onveiligheid heerst bij gebruikers van de provinciale wegen. Chris Stoffer: “Het toenemende aantal aanrijdingen onderstreept wat ons betreft die gevoelens van onveiligheid. We hebben de gemeente dan ook gevraagd om met de beheerder van de wegen, de provincie Gelderland, in gesprek te gaan en te zoeken naar concrete oplossingen en veiligheidsmaatregelen. Het college geeft aan dat zij bereid zijn met de provincie hierover in gesprek te gaan.”

Concreet heeft het college al een aantal oplossingen in de antwoordbrief voor handen. “Het college geeft aan te kijken naar het voorbeeld van wilddetectie zoals deze wordt toegepast langs de Eperweg. Maar ook andere opties worden tegen het licht gehouden, zoals afrastering en wildroosters. Als SGP fractie zijn we tevreden met deze antwoorden. We zijn blij dat we middels onze vragen nieuwe gesprekken met de provincie hebben kunnen bewerkstelligen. We houden het vervolg in de gaten. En ondertussen blijven we, vooral ’s avonds en ’s nachts, extra uitkijken voor overstekend wild!”