Toekomstplannen voor Sportzaal Op de Heide en Volleybalvereniging ESV

0
381

ELSPEET – Het gemeentebestuur wil een blijvende oplossing vinden voor Sportzaal Op de Heide en volleybalvereniging ESV. Dit komt door gesprekken die de gemeente en ESV in 2023 hebben gevoerd over de toekomst van de vereniging en de huur van de sportzaal.

Plannen voor Sportzaal Op de Heide

We willen Sportzaal Op de Heide voorlopig blijven gebruiken zoals het nu is, met gewoon onderhoud. Eind 2024 of begin 2025 gaan we onderzoeken wat de beste lange termijn oplossing is voor de sportzaal. Hiervoor hebben we een plan gemaakt.

Plannen voor Volleybalvereniging ESV

Voor ESV willen we nieuwe afspraken maken en de huidige afspraken voor het seizoen 2023/2024 verlengen. Dit jaar maken we een nieuw plan voor sport en bewegen, inclusief een nieuw tarievenstelsel. De nieuwe tarieven moeten een blijvende oplossing bieden voor ESV en eerlijk zijn volgens de markt. We vragen ESV ook om zich in te zetten.

Advies van het team wat het college adviseert

  • Instemmen met het voorlopig behoud van Sportzaal Op de Heide.
  • Een onderzoek starten naar de toekomst van de sportzaal.
  • Instemmen met nieuwe afspraken en inzet van ESV.
  • Een nieuw sportplan en tarievenstelsel maken om een blijvende oplossing voor ESV te vinden.
  •  

Beslissing van het college

Het college heeft besloten om dit advies op te volgen.