Syrisch gezin geintimideerd en bedreigd bij inburgeringscursus

4
3642
Archieffoto

NUNSPEET –  Het verbieden Arabisch te spreken tijdens inburgeringscursussen binnen de gemeente Nunspeet gaat burgemeester Breunis van de Weerd te ver. Wel vindt hij minder geweest dat Arabisch wordt gesproken. Hij heeft ook gekeken of sprake was van radicalisering maar daarvoor geen aanwijzingen gezien.

Hij gaf dit als antwoord op vragen van het SGP-raadslid Harm Jan Polinder. Hij wil dat Nunspeet de inburgeringscursussen aanpast. Dit naar aanleiding van een christelijk Syrisch gezin dat geïntimideerd en bedreigd is door een aantal andere Syrische personen, De bedreigingen bereikten hun hoogtepunt tijdens de bijeenkomsten van de lokale inburgeringscursussen in Nunspeet.

Polinder: “Omdat er Arabisch werd gesproken kon de cursusleiding niet verstaan wat er werd gezegd en daardoor ook niet ingrijpen.” De slachtoffers hebben hiervan melding gemaakt waarna door de gemeente de oplossing aandroeg door het betreffende gezin over te plaatsen naar een cursus in Zwolle.

Wat Polinder betreft een vreemde zaak. De onrust was wel voorbij omdat het op de cursus in Zwolle verboden is Arabisch te spreken. Het leek hem dat dit in alle plaatsen verboden zou zijn maar dit blijkt niet het geval. Tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad gaf Polinder aan het college te hebben opgeroepen om met de aanbieder van de cursus in Nunspeet in gesprek te gaan om ook hier tot een verbod te komen Arabisch te spreken.

De SGP is, zo zegt Polinder, groot voorstander van inburgeringscursussen maar heeft twijfels over het nut van deze cursussen binnen de gemeente Nunspeet. “Het kan niet zo zijn dat personen die andersdenkenden niet accepteren en zelfs bedreigen en intimideren toch de inburgeringscursus halen. Het is leuk als mensen weten hoe ze een tompouce moeten eten, dat worst bij boerenkool hoort en hoe het Wilhelmus klinkt. Maar dat is wat ons betreft niet de kern van de zaak, Iedereen heeft fatsoenlijk en respectvol om te gaan met anderen en anders is er, wat ons betreft, geen plaats binnen onze prachtige gemeente.

Polinder is dan ook teleurgesteld in het antwoord van de burgemeester. Die geeft aan dat de gemeente met betrokkenen in gesprek is gegaan. Aan de hand daarvan is de conclusie getrokken dat er geen sprake is van een religieus conflict.  Polinder zegt nauwlettend in de gaten te houden of ook anderen de dupe worden van religieus gemotiveerde onrust. Hij roept eventuele slachtoffers op zich te melden bij zijn partij.

Michel Verheijdt (PvdA} probeerde nog een discussie op gang te brengen. Dit door Polinder te vragen of hij ook een oplossing ziet voor jongeren in Elspeet die niet gezamenlijk in één schoolgebouw willen zitten. Volgens Van de Weerd is een debat met andere raadsleden niet de bedoeling van het vragenuurtje.

Bron : Veluweland

4 REACTIES

  1. Ik neem aan dat het geïntimeerde gezin op de cursus in nunspeet blijft en de daders naar zwolle gaan of is dat te makkelijk van mij gedacht!

  2. Alleen wanneer alle aanwezigen een taal begrijpen, mag deze gesproken worden. Anders sluit je mensen buiten, en dat is asociaal en niet passend binnen de inburgering.
    Lijkt me toch niet zo’n raar standpunt?

  3. De slachtoffers van de bedreigingen en intimidatie – de Christelijke Syriers – worden gestraft door hen naar Zwolle te verplaatsen. De Islamitische Syriers worden gesterkt en gesteund in hun ongewenste gedrag door ons huidig gemeente bestuur. Wij vinden deze ontwikkeling meer dan zorgelijk en ongewenst in onze samenleving. Het welgevallig knuffelen en belonen van deze groep mensen die ervoor zorgen dat onze Christelijke vluchtelingen worden afgevoerd, keurt DePartij ten zeerste af en stelt ons ook ernstig teleur in de huidige bestuurders van onze gemeente.

Comments are closed.