Subsidie aan Stimenz over 2020 is rechtmatig besteed

0
211

NUNSPEET – De subsidie aan Stimenz over 2020 is rechtmatig besteed. Het gaat om een bedrag van 294.484 euro dat de stichting ontving voor het algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadsleden, extra ondersteuning voor inwoners met een GGZ-problematiek en de anti-discriminatievoorziening.

Stimenz, team Nunspeet, heeft in 2020 in totaal 164 nieuwe aanmeldingen ontvangen en zijn er 236 meldingen behandeld. Onder meer door een overloop uit 2019. De ondersteuning had vooral betrekking op de beantwoording van vragen en kortdurende ondersteuning en richtte zich vooral op financiën, huisvesting, huiselijke relaties en
geestelijke gezondheid.

De vraag naar sociaal raadsleden verliep  vanwege corona deels digitaal maar de vraag nam opnieuw toe. Voor 2020 is extra inzet ingekocht. Stimenz zelf benoemt als speerpunten de toename van complexe casussen en de ontwikkeling aanbod huishoudelijke relaties en echtscheiding. Vanwege corona zijn er meer vragen gesteld op het gebied van geestelijke ondersteuning. Een toename van financiële vragen is nog niet aan de orde.

Hoeveel meldingen van discriminatie uit Nunspeet zij ontvangen is nog niet bekend. In Noordoost Gelderland waartoe Nunspeet behoort ging het om 182 meldingen.