Straathoekwerk Nunspeet krijgt nieuw onderkomen

14
882

NUNSPEET – Het Rode Kruis-gebouw aan de Elburgerweg 11 in Nunspeet wordt het nieuwe vaste plekje voor Straathoekwerk Nunspeet. Dit heeft het gemeentebestuur op 24 januari 2023 besloten.

In november 2023 is er nog eens extra benadrukt dat het Rode Kruis-gebouw zo snel mogelijk klaar moet zijn voor Straathoekwerk. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de plannen verder uit te werken. Er is gekeken naar hoe het gebouw verbouwd kan worden, hoe de planning eruitziet, of er gedeeld kan worden met anderen, hoe het duurzamer kan worden en wat het allemaal gaat kosten.

Nu wordt voorgesteld om akkoord te gaan met een investeringsbudget van € 700.000. Dit geld is nodig om het gebouw helemaal klaar te maken voor Straathoekwerk. Ook moet er nog een ontwerp gemaakt worden en de verbouwing en verduurzaming geregeld worden via een aanbesteding.

Het college is van plan om akkoord te gaan met de offerte van Buro Holdijk, die de plannen verder zal uitwerken. Voor deze werkzaamheden is een voorbereidingskrediet van € 56.300 nodig (€ 39.700 voor Buro Holdijk en € 16.600 voor installatieadvies). Dit bedrag valt binnen het totale investeringsbudget van € 700.000.

 

 

14 REACTIES

 1. Is er ergens wat meer informatie over Straathoekwerk? Op de website staat niet of het een bedrijf, vereniging of wat dan ook is. Hoeveel mensen er werken, wat dan ook over de financiering. Zou leuk zijn als een burger kan nagaan waar 700.000 euro naartoe gaat.
  Het lijkt dat Timon bijvoorbeeld soortgelijk werk doet. Die hebben op hun site jaarverslagen en andere specificaties staan over aantal personeel, budget enz. En ze zijn ook actief in Nunspeet, maar ik zie niet dat de gemeente 7 ton financiert aan Timon voor aanpassen van een pand.

  • Het lijkt alleen nog maar om het budget te gaan voor het pand niet de personeels kosten .

   zijn er geen betere locaties die minder kosten mee brengen vindt 7 ton nogal wat voor dat pand
   kun je niet beter het huidige pand gebruiken .

   of een bestaand kantoorpand waar minder investering nodig is

   • Op de site staan 4 “straathoekwerkers”. Er staat niets of het een bedrijf, stichting of wat dan ook is. Ook staat er niets over hun financiën of andere relevante informatie. Dus voor zover uit de website blijkt gaat de gemeente 700.000 euro investeren voor het huisvesten van 4 medewerkers. Zonder verdere gegevens lijkt dit meer op corruptie dan iets anders.

    • Straathoekwerk (hier met de toevoeging Nunspeet, maar in veel andere plaatsen en bijv. ook in Vlaanderen te vinden) is de meest laagdrempelige manier om met name jongeren met problemen te benaderen en te helpen. Dat er vier mensen in Nunspeet dit werk met de liefde van hun hart doen, maakt duidelijk dat het nodig is. Een nieuw onderkomen regelen is ook geen overbodige luxe, gesprekken vinden echt niet alleen op straat plaats.
     Met corruptie heeft met m.i. niets te maken, verdere info kan vast wel bij de gemeente verkregen worden.

     • Zeven ton voor een kantoorruimte voor vier mensen is absurd. Het lijkt van hun LinkedIn dat deze mensen werken voor de gemeente Nunspeet. Dan gaat de gemeente zo’n bedrag investeren om voor vier ambtenaren een werkomgeving in te richten.

      • Het zijn inderdaad ambtenaren van de gemeente. Maar gezien hun werk en doelgroep is werken vanuit het gemeentehuis niet geschikt. Hun huidige locatie kan echt niet meer (oud afgeschreven gebouw).
       Maar 7 ton??? Wel zuur voor de lokale jeugdwelzijnsinstellingen die elke euro 3x moeten omdraaien en alle onontkoombare kostenstijgingen (huur, CAO) maar gedeeltelijk vergoed krijgen (= verkapte bezuiniging). En dan lees je dit besluit van de gemeente voor haar eigen medewerkers …

       • met 700..000 hadden ze beter de oude locatie kunnen opknappen deze ruimte bied dan ook nog meer mogelijkheden.

        en is ook toegankelijker qua parkeer mogelijkheden .
        Maar dat is wel het probleem met overheid en bepaalde zorg instellingen die met regelmaat verhuizen naar ander panden of nieuw bouw waarbij het verlatende pand nog prima mee kan
        en vaak tegen minder kosten op te knappen valt.

 2. Timon lijkt een zorgorganisatie en doet geen jeugdwerk. Zie de verschillen op hun websites. Volg de commissievergaderingen dan weet je precies waar het over gaat en waarom dit bedrag genoemd wordt.
  Oja en natuurlijk meteen een “corruptie” kaart trekken als je iets niet weet of begrijpt. Dit betekent niet dat het niet zou kloppen.

  • Zeven ton voor de huisvesting van vier ambtenaren is absurd. Al dat geld gaat natuurlijk niet naar degenen die aankloppen met problemen bij die instantie, maar ze kunnen wel genieten van nieuw meubilair en mooi geschilderde muren terwijl ze over hun problemen praten. Dat is echt waar voor je geld.
   Van de site van Timon: “Iedereen met een hulpvraag kan een beroep op ons doen, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging.”
   Misschien is het beter de straathoekwerkers onder te brengen bij een bestaande organisatie en die zeven ton aan die organisatie te geven.
   Straathoekwerkers zijn geen sociaal werkers, psychologen, verzorgers of wat dan ook en hebben per definitie geen kwalificaties nodig.
   Misschien kan de gemeente voor zo’n bedrag een jeugd psycholoog (jawel, een erkend en beschermd beroep) in dienst nemen.
   Het is niet normaal om zo’n bedrag uit te geven aan deze bestemming, vandaar dat ik corruptie noem, vriendjes politiek of wat er dan ook speelt.

   • De straathoekwerkers hebben wel degelijk een relevante opleiding gevolgd en hebben juist wel de juiste kwalificaties nodig !!
    Maar veel gemeenschapsgeld gaat verloren aan (veel te) dure huisvesting. Zie Stichting Welzijn Nunspeet in de peperdure Veluvine en nu het Straathoekwerk in een locatie waar blijkbaar 7 ton voor nodig is om gebruiksklaar te maken.
    Al dat geld kan inderdaad veel beter aan het uitvoerende werk besteed worden, maar daarover hoor je al jaren alleen klaagzangen dat met minder geld meer werk verzet moet worden.

    • Welke opleiding en kwalificaties hebben ze nodig? Er bestaat geen vereiste, het is geen beschermd beroep. Net als coach kan iedereen zichzelf straathoekwerker noemen en dan is die persoon dat.
     Je noemt zelf Stichting Welzijn Nunspeet. Dat is dus een stichting, daar zijn ze duidelijk over. Ook op hun site staat een net jaarverslag met financiën.
     Ook zeggen zij laagdrempelige hulp te bieden aan jeugd. Dus waarom wordt straathoekwerk niet ondergebracht bij deze stichting bijvoorbeeld? En hoeveel laagdrempelige jeugd hulp organisaties hebben we precies nodig? (Ik gun iedereen die hulp zoekt dat ze hulp vinden, maar waarom dat onder meerdere organisaties beschikbaar moet zijn is niet duidelijk.)

     • De gemeente kiest ervoor om gediplomeerde straathoekwerkers in dienst te nemen. Mijns inziens terecht, want het betreft een specifieke doelgroep die grotendeels los staat van andere groepen jeugd. Daarnaast is er in NL al decennia gespecialiseerde jeugdzorg afhankelijk van de specifieke problematiek. Dacht je nu werkelijk dat schaalvergroting (alles binnen 1 grote organisatie) goedkoper is ?
      Ik blijf erbij dat de “winst” te halen valt door dit werk onder te brengen in veel minder dure huisvesting. Dat geld kan dan ten goede komen aan het uitvoerende werk !!

      • Dus sowieso is die 7 ton niet terecht hier.
       Je zegt gediplomeerde straathoekwerkers. Wat voor diploma? Er bestaat denk ik geen studie voor gediplomeerd straathoekwerker. Dus zijn ze gediplomeerd sociaal werkers? Of zijn ze net zo gediplomeerd als een coach? Dat iemand een of andere studie heeft gedaan en een diploma heeft in een vakgebied is wat anders dan een diploma straathoekwerk dat niet bestaat. Hoe dan ook, 7 ton wordt hier zeer slecht besteed.

Comments are closed.