Snel en creatief bouwen voor jong en oud

0
1447
Lijsttrekker Wichert Stoffer bij flexwoningen in Nijkerk (CDA Lokaal)

Het team van CDA Lokaal heeft in januari jl. een enquête onder inwoners gehouden om erachter te komen wat volgens hen ‘Goed Wonen’ in de gemeente Nunspeet is. Uit de enquête blijkt de behoefte om op korte termijn te verhuizen bij inwoners groot. De aandacht moet volgens hen vooral liggen bij het divers bouwen voor ouderen en betaalbaar en creatief bouwen voor starters op de woningmarkt. 

Onderzoekers maken vooral gebruik van algemeen beschikbare gegevens en cijfers over leeftijdsopbouw, type huishoudens en inkomensgegevens om te bepalen aan welk type woningen en inrichting van de omgeving behoefte is. Die cijfers zijn er voor Nunspeet. Het CDA Lokaal vindt het belangrijk om ook van de inwoners zélf te horen wat hun wensen zijn voor hun toekomstige woning en leefomgeving. Welke woningen moet het nieuwe gemeentebestuur volgens hen gaan bouwen en hoe moet de woonomgeving eruitzien? 

De uitkomsten van de enquête leveren interessante informatie op. Er is bij inwoners een grote behoefte aan een andere woning op korte termijn. De aandacht moet vooral liggen bij het bouwen voor ouderen en voor starters op de woningmarkt. Veel ouderen willen kleiner wonen, maar de wensen liggen ver uiteen. De een wil graag met andere ouderen in een appartementencomplex of op een hofje met zorg en voorzieningen om de hoek te wonen. Een ander wil juist zo zelfstandig mogelijk wonen tussen jongere dorpsgenoten in een comfortabele seniorenwoning.  

De wensen van jongeren zijn anders. Door het beperkte aanbod en de hoge huizenprijzen zijn ze bereid om iedere kans op een woning aan te pakken. Als we willen dat de jongeren in Nunspeet blijven, moeten er voldoende mogelijkheden voor hen zijn. Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk met nieuwe woonconcepten te komen om tegemoet te komen aan de belangen van starters. We kunnen tijdelijke woonruimte realiseren door incourante bedrijfspanden om te bouwen tot eenvoudige appartementen. Ook het plaatsen van flexwoningen, zoals bijvoorbeeld in Nijkerk, helpt om het woningtekort te verminderen. Met dit soort creatieve oplossingen kunnen starters enkele jaren vooruit om vervolgens door te stromen naar reguliere woningen. 

“Voor ouderen moet er meer te kiezen zijn. Starters moeten we tijdelijke én duurzame kansen geven.” 

‘Goed wonen’ is de slogan van CDA Lokaal voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Wichert Stoffer is tevreden over de uitkomsten van de enquête: “Het biedt nuttige informatie over de behoeften en wensen van onze inwoners zelf. De uitkomsten onderstrepen de ideeën die wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan, zoals diversiteit in aanbod in de goedkope sector en het gebruik maken van innovatieve concepten zoals flexwoningen. Maar het daagt ons ook uit om verder te kijken. Wij staan bijvoorbeeld niet te popelen om recreatiewoningen in te zetten voor permanente bewoning. En ook hoger bouwen dan we nu doen heeft niet onze voorkeur. Maar de enquête wijst uit dat inwoners vinden dat we ook dit soort oplossingen niet bij voorbaat moeten uitsluiten. Eén ding is zeker: ‘Goed wonen’ is ook voor inwoners een belangrijk en zeer actueel thema. Wij zullen daar de komende raadsperiode dan ook vol op inzetten.”

CDA Lokaal heeft in haar verkiezingsprogramma beschreven wat zij verstaat onder ‘Goed wonen’. Het verkiezingsprogramma is te vinden op de website www.cdanunspeet.nl. Ook de uitkomsten van de enquête ‘Wat is goed wonen?’ zijn daar te vinden.