SGP wil voorrang voor eigen inwoners 

11
753
SGP-raadslid Gerrit Polinder

NUNSPEET – In de commissievergadering Ruimte & Wonen heeft SGP-raadslid Gerrit Polinder het wetsvoorstel om de landelijke Huisvestingswet aan te passen aan de orde gebracht. De voorgestelde wetswijziging vanuit Den Haag geeft meer ruimte voor gemeenten om vrijkomende huurwoningen en nieuwbouwwoningen aan bepaalde doelgroepen toe te wijzen. Polinder: “Onze fractie pleit al langer voor meer ruimte om woningen lokaal toe te wijzen. Tot op heden was die mogelijkheid er vrijwel niet. Nu er ruimte ontstaan willen we graag lokaal maatwerk bieden in de sociale koop- en huursector.” 

Het wetsvoorstel is nog niet definitief. “Gemeenten kunnen hiermee aan de slag zodra de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de wet en deze officieel in werking treedt. Naar verwachting wordt dit 1 januari of 1 juli 2023, afhankelijk van de behandeling in beide Kamers. Gemeenten baseren de lokale Huisvestingsverordening op deze landelijke Huisvestingswet.”

Dankzij de voorgestelde aanpassingen krijgen gemeenten de mogelijkheid om naast huurwoningen ook koopwoningen tot de NHG-grens lokaal toe te wijzen, bijvoorbeeld aan personen met cruciale beroepen. “Het is belangrijk voor de vitaliteit van onze kernen dat jongeren kunnen blijven wonen binnen onze gemeente. Juist ook als zij een cruciaal beroep uitoefenen, zoals in het onderwijs of de zorg” geeft Polinder aan. Tijdens de commissievergadering vroeg de SGP-fractie ook om zo mogelijk de prestatieafspraken met Omnia op dit vlak aan te passen. Polinder blijft zich hard maken voor het lokale belang: “Daarnaast blijven we als SGP-fractie bij onze landelijke fractie en op andere plekken aandringen op meer mogelijkheden voor het lokaal toewijzen van woningen.”

11 REACTIES

 1. Het is goed dat eigen inwoners eerste keus hebben maar dat van het cruciaal beroep is daarin tegen waanzin
  want daarmee sluit je weer inwoners uit .

  Dus je past het toe voor alle inwoners of je laat het compleet vrij want net of dat andere mensen met werk in Nunspeet of dichtbij hier niet zouden willen wonen

 2. Ik ben het volkomen met de SGP,(hoewel niet mijn richting) eens. Bewoners en ingezetenen met cruciale beroepen voor ons mooie dorp, moeten altijd voorrang krijgen op onze huizenmarkt.
  De SGP komt als eerste club op, waarvoor ze zijn gekozen. De inwoners van de gemeente Nunspeet.
  Dankzij de vroegere ingezetenen van onze prachtige gemeente wonen we in 1 der mooiste streken van Nederland, en dat willen we zo houden.
  Zie bv de prachtige Slangenvijver met zijn rododendron bloemenpracht in het voorjaar.
  Wijlen mijn vader plukte altijd in die omgeving een bos Azalia Molis als die geel bloeiden in het voorjaar.

  • Je schrijft al het goede,positieve toe aan de vroeger ingezetenen.
   Dat wil je ook graag zo houden.
   Verdiep je eens serieus in de geschiedenis van je mooie dorp.
   Daarin zie je dat het niet alleen ingezetenen zijn.
   Maar dat er best veel ” import” veel goeds gerealiseerd heeft.
   Echt W..buiten Nunspeets grenzen woont best hel goed volk.
   Beetje verdraagzaamheid zou ik gepast vinden.

 3. Elke ondernemer in de gemeente Nunspeet heeft personeel nodig. Goed personeel is van cruciaal belang. Voorrang verlenen aan mensen met zgn daadwerkelijk cruciaal beroep..vind ik niet kunnen.Vind het een vorm van uitsluiting ,dat kan en mag nietbde bedoeling zijn. Elke jongere moet dezelfde kans krijgen om in het mooie Nunspeet een mooie woning te bemachtigen.

 4. Ik zou zeggen ga eens in Amsterdam kijken en zie daar hoe we het hier niet willen. Zelfs de echte Amsterdammers zijn gevlucht naar Purmerend.
  Ik hoor net op de radio dat er meer overvallen plaatsvinden. Ook worden er blijkbaar zwaardere misdrijven gepleegd.
  Dus meer oud bewoners in de Nunspeetse huizen, naast voor ons dorp cruciale beroepen. De overvallers mag men in de Randstad houden.

 5. Nee.. die Nunspeters zijn stuk voor stuk allemaal lieverdjes. In Nunspeet gebeurt nooit iets.
  En als het al gebeurd..dan weet w wie de dader is.
  Ongelofelijk hoe jij structureel een ieder die buiten Nunspeets grenzen woont , in de categorie randstedelingen drukt..en totaal bevooroordeeld meent je opruiende mening te moeten verkondigen.
  Het heeft niets met feiten te maken. Alles met vooroordelen.
  Onmogelijk dat w keer op keer zijn opruiende onzin op een plaatselijk forum tentoon mag spreiden en vrijwel elke discussie om zeep helpt.

  • Zelf ook import. Een randstedeling zoals w het denigrerend noemt. Met mijn ouders destijds meeverhuisd. En zo zijn er tig randstedelingen die al decennia in Nunspeet wonen. Ik ken er genoeg en zie wat zij bijdragen aan de samenleving. Hetzij door een mooie onderneming, vrijwillgerswerk, inzet sportverenigingen,kerk..enzv…burenhulp,naastenliefde.
   Het zal wel om die reden zijn dat ik die hatelijke bejegeningen van een w niet trek.
   Je mening verkondigen is tot daaraantoe..maar alle deuren knalhard dichtgooien als je erop aangesproken wordt is erg onsportief en respectloos. Te vaak met h,v en of w meegemaakt dat hij dan puur opruiend doorgaat en mij een grote ruziezoeker moet noemen.

   Zijn ideale wereld is die binnen Nunspeets grenzen met alleen authentieke Nunspeters..nou..dat bestaat al decennia lang niet meer. Zijn ideale wereld..door dat te opperen..veroorzaakt alleen maar chagrijn,verdeeldheid. Daar doe ik niet meer aan mee
   Hij heeft al teveel aandacht gehad wat dat betreft. En komt telkens weer met dezelfde onzinnige prietpraat.
   Een kortzichtig relaas van een authentieke Nunspeter..zegt genoeg! Heel fijn verdraagzaam volkje..

 6. Bij huurwoningen en koopwoningen onder 355.000 Euro krijgen mensen die al in Nunspeet wonen voorrang. Dat voorkomt vooral dat jongeren die al in Nunspeet wonen en op zichzelf willen gaan wonen noodgedwongen weg moeten uit hun vertrouwde omgeving. Prima, dat is vriendelijk.
  Deze “goedkope” woningen kunnen door de gemeente ook worden toegewezen aan mensen die naar Nunspeet toe willen verhuizen en die voor Nunspeet een cruciaal beroep hebben. Wanneer het belangrijk is dat Nunspeet deze personen (beroepen) aantrekt, dan is het fijn wanneer hiervoor woonruimte beschikbaar is. Dat is erg in het belang van Nunspeet. Prima.
  Voor woningen boven 355.000 Euro geldt het niet. Daar is de vrije markt. Prima. Dergelijke woningen mag iedereen kopen. Ook mensen uit de Randstad (helaas voor W).

 7. Elke extra bewoner in Nunspeet is helemaal niet goed voor ons dorp. Voor je het weet wordt het een stad met dezelfde enorme afstand tot de natuur, als in de Haagse Schilderswijk
  Nunspeet is al overvol, evenals trouwens Nederland. We wonen in dit land met 519 mensen op een vierkante kilometer.
  Als je zo dieren houd wordt je aangeklaagd wegens dieren mishandeling. Voor je het weet krijgen we hier dezelfde mentaliteit als op het Kanaleneiland in Utrecht.
  Willen we dat wel met zijn allen. Eerlijk zeggen.

  • Er is een heel klein aantal authentieke Nunspeters dat niet over de gemeentegrens heen kan kijken.Zoals H,V en W. En vol vooroordelen allerlei vergelijkingen maken of met argumenten komen die niets met het actueel onderwerp te maken hebben.In Nunspeet wonen mensen vanuit het hele land. Het is er prima toeven. Ook om starters te kunnen huisvesten zijn er destijds mooie wijken bijgekomen.
   Wat je er allemaal van maakt en de vergelijking trekt met oa dieren.
   Het raakt kant noch wal…
   Er is ook niets dat wijst in de richting van hetgeen jij allemaal roept.
   Kom eens met feiten..ipv die brij van opruiende,chagrijnige onzin

  • Beste W, De vergelijking tussen Nunspeet en bijvoorbeeld De Schilderswijk in Den Haag gaat erg mank.
   In het artikel waar het hier over gaat, wil de SGP de goedkopere woningen toe kunnen wijzen aan eigen inwoners met een beperkt inkomen. Mensen van buiten Nunspeet kunnen dan alleen de duurdere woningen betreken. De Haagse Schilderswijk is juist vol gekomen met mensen uit binnen- en buitenland met een zeer beperkt inkomen.
   Of Nederland en Nunspeet overvol zijn, dat is erg relatief. Momenteel bestaat een derde van het oppervlak van Nederland uit grasland en maisland voor koeien (Arjan Lubach: koeienromantiek). Dat gras is Engels Raaigras waar geen dier in kan leven. Een derde van Nederland is dus eigenlijk leeg. Daar woont niemand en het is ook geen natuur waar allerlei dieren kunnen leven. Kun je dan zeggen dat Nederland vol is?
   https://www.youtube.com/watch?v=gajwRinFbV4

Comments are closed.