SGP wil meer ruimte voor bedrijven Hulshorst

0
412
Foto : Marien Klein

HULSHORST – De SGP wil bedrijven in Hulshorst meer ruimte geven. Dat is de conclusie van een reeks bedrijfsbezoeken die de partij dinsdag aflegde in Hulshorst. Klaassen Dakkapellen en Timmerbedrijf en onderhoud J.W. van den Berg werden bezocht. Huidig wethouder en SGP-kandidaat Jaap Groothuis legt uit welke ruimte de SGP wil creëren: “Ik krijg regelmatig de vraag van kleinere bedrijven en ZZP’ers uit Hulshorst of er meer ruimte gegeven kan worden voor kleinschalige bedrijvigheid. Bijvoorbeeld de bouw een schuur voor een aannemer of een kleine uitbreiding van een bestaande bedrijfshal. Op dit moment zijn die mogelijkheden er vanuit het bestemmingsplan niet of minimaal. Dat willen we veranderen.”

Wat de SGP betreft wordt de mogelijkheid onderzocht om meer bedrijfsmatige bebouwing toe te staan. “Ons voorstel zou zijn om dit te beperken tot een zone langs de Harderwijkerweg en een aantal andere bestaande bedrijfslocaties. We vinden dit idee verdedigbaar omdat bedrijven in Hulshorst geen verdere mogelijkheden hebben qua uitbreiding. In andere kernen is dat wel het geval, zoals in Nunspeet waar verschillende bedrijfsterreinen liggen en in Elspeet waar binnenkort de bedrijvenstrip wordt gerealiseerd. De behoefte aan beperkte uitbreiding in Hulshorst leeft bij meerdere ondernemers, wat ons betreft moeten we dan creatief zijn.”

De SGP wil het punt inbrengen in de nieuwe raadsperiode. “We hopen natuurlijk dat we tijdens coalitieonderhandelingen aan tafel zitten. Op dat moment zullen we dit punt inbrengen en daar steun voor zoeken. Vervolgens kan er dan een kader opgesteld worden waar de uitbreidingen aan moeten voldoen. Daarin zal met name ook ingezoomd moeten worden op een goede landschappelijke inpassing. Maar de totstandkoming van dat beleid hoeft geen jaren te duren. Het is tijd om door te pakken en bedrijven zo snel mogelijk meer ruimte te geven. Deze bedrijvigheid is essentieel om een kern als Hulshorst leefbaar en vitaal te houden!”