SGP vraagt om dassentelling in Elspeet

4
251
Foto : Pixabay

De SGP-fractie maakt zich zorgen over de hoeveelheid dassen in de kern Elspeet. De fractie heeft daarom in een aantal schriftelijke vragen het college van B&W om een reactie hierop gevraagd. SGP-raadslid Reinier de Bruin: “De populatie dassen is in de laatste decennia sterk gestegen.

De laatste landelijke cijfers dateren alweer van 2015, toen waren het er zesduizend. Terwijl het in de jaren tachtig nog om twaalfhonderd dassen ging. We hebben geen recentere cijfers, maar we hebben het afgelopen jaar een groeiend aantal bezorgde meldingen gekregen naar aanleiding van overlast door de das. Onze inschatting is dat we sinds 2015 alweer een forse stijging te pakken hebben.” 

De balans tussen mens en das is op dit moment volgens de SGP-fractie niet meer in evenwicht. “Veel inwoners van Elspeet maken zich hier zorgen over en ondervinden veel schade. We willen graag dat de gemeente de dassen in de kern Elspeet laat tellen, daar zijn betrouwbare methodes voor. Vervolgens zal het college van B&W hierover met de raad in gesprek moeten, met het doel de overlast in te perken.

” Vanuit de overheid zijn er schaderegelingen bij schade door de das. “Als SGP-fractie willen we dat de gemeente duidelijk maakt hoe deze regelingen werken. Daarnaast willen we dat deze regelingen worden geëvalueerd. Bij toenemende overlast is het goed om de huidige maatregelen en tegemoetkomingen voor inwoners tegen het licht te houden en deze zo nodig bij te stellen.”   

4 REACTIES

  • Het antwoord op je vraag vindt je in het artikel.
   Daar staat duidelijk dat de populatie dassen in de laatste decennia sterk gestegen is.
   Hun habitat is klaarblijkelijk uitgebreid.
   Duidelijk toch?

  • De habitat van de das is gelegen op eigendommen van mensen, onder andere gras- en akkerbouwlanden en in laagstamboomgaarden. We hebben, omdat dassen zeldzaam waren, ze met veel getrompetter welkom terug geheten. Maar hij kan naast schade aan gronden ook meer onheil aanrichten. Met alle gevolgen van dien. En net zoals bij bijvoorbeeld de muskusrat is het verstandig daar alert op te zijn.
   BIJ12 is helder over schadevergoedingen en wanneer je daarvoor in aanmerking komt.

 1. In het artikel staat dat er een groeiend aantal bezorgde meldingen is naar aanleiding van overlast door de das.
  Een melding van overlast hoeft niet te betekenen dat er ook schade is.
  Ik ben het met de SGP-persoon eens dat tegemoetkomingen voor inwoners bij schade door de das, nog eens bekeken moeten worden en zo nodig bijgesteld. Ik weet niet of het hiervoor nodig is om de dassenpopulatie in detail in beeld te hebben.
  De das was, net als de bever erg zeldzaam geworden in Nederland. Nu zijn er van deze dieren zo veel dat ze significante schade aanbrengen.

Comments are closed.