SGP luidt noodklok over aanrijtijden ambulance

49
7229

Namens de SGP fractie in de gemeenteraad van Nunspeet heeft fractievoorzitter Harm Jan Polinder donderdag in de raadsvergadering vragen gesteld over de aanrijtijden van de ambulance in de gemeente Nunspeet. Dit naar aanleiding van een recent gepubliceerde update van de aanrijtijden. De SGP fractie heeft bij monde van Polinder teleurstelling geuit over het uitblijven van verbeteringen. “Elk jaar worden er nieuwe cijfers gepubliceerd en elk jaar moeten we met elkaar concluderen dat de aanrijtijden binnen onze gemeente ver onder de norm zijn. In Elspeet is de ambulance bij 3 op de 10 noodgevallen niet binnen 15 minuten aanwezig. Het is onbegrijpelijk dat de norm van 15 minuten aanrijtijd al jaren niet gehaald wordt en dat er al jaren niets veranderd. De ambulancezorg is geprivatiseerd, het gevolg is dat alle overheidslagen wegkijken, niemand lijkt er wat aan te kunnen veranderen. En de inwoners van onze gemeente zijn de dupe.”

Vorig jaar is er een nieuwe ambulancestandplaats in gebruik genomen aan de Elspeterweg tussen de kern Nunspeet en de A28. “Die nieuwe standplaats zou zorgen voor structurele verbeteringen, echter blijkt uit de recente cijfers dat die verbetering is uitgebleven. Ook is toen afgesproken dat er na een jaar geëvalueerd zou worden met de gemeente, we zijn benieuwd of die evaluatie al heeft plaatsgevonden en wat er is afgesproken.”

Wat de SGP fractie betreft is het tijd voor actie. “De provinciale SGP fractie heeft recent ook vragen gesteld over de structurele problemen als het gaat om de aanrijtijden van ambulances, volgens onze fractie is de tijd rijp om de krachten te bundelen als provincie en andere Gelderse gemeenten die met deze situatie te maken hebben. Om daarmee gezamenlijk verbetering af te dwingen. Ik houd mijn hart vast als er in Elspeet een ambulance nodig is, het zal je maar gebeuren dat je langer dan 15 minuten moet wachten in een noodsituatie.” De SGP fractie spreekt waardering uit voor het werk van de ambulancediensten. “Zij doen hun werk uitstekend en dat heeft absoluut onze waardering. Onze kritiek beperkt zich tot de managementlaag erboven en de verschillende overheden die naar elkaar blijven kijken zonder dat er verbetering komt.”

49 REACTIES

 1. iedere overheidslaag kijkt weg, en wijst naar de ander. Er is alleen maar meer overheid bijgekomen, we zijn meer belastingen gaan betalen, maar krijgen er (steeds) minder voor terug.

 2. Hoe kan de SGP, zelf overheid in Nunspeet, spreken van verschillende overheden die naar elkaar blijven kijken??? Doe wat als elke seconde telt! En ga er niet weer uitgebreid over praten!

 3. Hoe apart is dit!
  Al 33 jaar zijn wij als huisartsen werkzaam in Elspeet.
  Maar in een gesprek met de SGP-gemeenteraadsleden kwam naar voren dat men niet eens op de hoogte is dat er huisartsen al meer 30 jaar in Elspeet vanaf de Heetkamp werkzaam zijn.
  In al die jaren is ons, als professionals, nog nooit íets gevraagd over de aanrijtijden van de ambulances, terwijl wij er regelmatig een beroep moeten doen.
  Als PROFESSIONALS hebben wij niets te klagen over de aanrijtijden van de ambulances!
  Wij vragen ons dan ook af waarom er niet bij de juiste personen informatie hierover ingewonnen is.

  • Dat is helemaal niet apart!
   Ieder jaar worden door het Witte Kruis cijfers gepubliceerd over het percentage spoedritten wat binnen de norm (15 minuten na melding) op locatie aanwezig is. Die werkelijke cijfers laten het volgende beeld zien:
   Elspeet 2014: 67,50%
   Elspeet 2015: 65,30%
   Elspeet 2016: 70,40%
   Elspeet 2017: 67,10%
   Elspeet 2018 (t/m augustus): 71,20

   Het landelijke beleid is dat minimaal 95% van de zogenaamde A1-ritten (spoedritten) binnen 15 minuten ter plaatse is. En dat wordt dus al jaren bij lange na niet gehaald!

   De opmerking dat jullie als PROFESSIONALS niets te klagen hebben zegt dan misschien meer over jullie professionaliteit dan over het feit dat bijna 1/3e van de spoedritten niet op tijd op locatie is. De cijfers liegen niet, en voor die input hoeft ook niet bij de huisarts geïnformeerd te worden, maar zijn de harde cijfers veel meer relevant.

   • Nogal selectief deze cijfers. Voor Nunspeet ligt dit percentage namelijk op 93,6 % in 2018 en dat lijkt mij keurig! Jammer dat uw zo´n negatief beeld schetst door alleen Elspeet als voorbeeld te nemen!

    • Het gaat in dit bericht niet over Nunspeet, beste puntjes op de i, maar over Elspeet. Interessant zou zijn als in kaart gebracht kan worden of het nog scheelt waar je woont in Elspeet. Maar ongetwijfeld heeft het Witte kruis daar ook een beeld van?

 4. Dit verhaal wordt ook in het artikel over de ambulancepost in Vierhouten tegengesproken. Dus wellicht is het goed als de SGP uitlegt waar de cijfers vandaan komen!
  Als elke seconde telt duren minuten soms uren, zeker als je er als familielid bij bent. Een ambu die ’te laat’ komt, omdat iemand niet meer te helpen is, hoeft niet daadwerkelijk te laat te zijn. En dus gaan tijden op social media wellicht een ander leven leiden.

 5. Het zal niet de eerste keer zijn dat de SGP fake-news naar buiten brengt. Zo roepen ze ook al jaren dat er een buitenaards wezen bestaat, die het leven op onze planeet in goede banen leidt.

 6. Beste mensen,
  Het onderwerp maakt nogal wat los!
  Ieder jaar publiceert het Witte Kruis de cijfers qua aanrijtijden. De norm is dat ambulances in 95% van de gevalle. binnen 15 minuten aanwezig moeten zijn. In Elspeet liggen die cijfers al heel lang rond de 70%.
  De Rijksoverheid is verantwoordelijk, heeft het als het ware uitbesteed aan de zorgverzekeraars die het vervolgens laten uitvoeren door een private organisatie (het Witte Kruis). Al zouden we als gemeente het geld hebben voor bijvoorbeeld een post in Elspeet (als blijkt dat dat een oplossing is), dan nog is dat niet zomaar geregeld, aangezien wij als gemeente niet degene zijn die zo’n beslissing kunnen nemen.
  Kortom: het is behoorlijk ingewikkeld, maar uiteindelijk moet we bij de tweede Kamer zijn en bij de zorgverzekeraars. We doen ons best een lobby op te zetten om eindelijk verbetering te krijgen.
  We krijgen veel signalen van mensen die hier ongerust over zijn, dus we willen ons hier hard voor maken ondanks het feit dat dit officieel ‘onze taak’ niet is.
  Gr. Harm Jan Polinder namens SGP Nunspeet

  • Beste Harm Jan Polinder,
   Goed om te horen dat de SGP Nunspeet haar best doet om een lobby op te zetten om eindelijk verbetering te krijgen. Maar wat is er dan al die afgelopen jaren gedaan toen de cijfers over de aanrijtijden in Elspeet ook al zo beroerd laag waren? En dat geldt ook voor de aanrijtijden in Vierhouten, die zijn wellicht iets hoger dan in Elspeet, maar over de afgelopen jaren ook structureel veel te laag.
   Kunt u aangeven wat deze (nieuwe) lobby zoveel anders is dan de aandacht in het verleden voor dit probleem? Is er nu wel kans op verbetering? Of zitten we in 2025 nog met dezelfde cijfers en gaat de SGP dan weer proberen zich sterk te maken voor het opzetten van een lobby?

   Moeten we als inwoners iets doen? Kúnnen we als inwoners iets doen? Hoeveel handtekeningen hebben we nodig dat het op een hogere politieke agenda komt die hier wél over kunnen beslissen?

   • Misschien een aantal dominees mobiliseren en dan een petitie in gang zetten samen met de gereformeerde achterban in Goes?

    • Beste Zoon van Got,
     Volgens mij zijn we op zoek naar een oplossing voor een probleem die de héle gemeenschap raakt en niet alleen de gereformeerde achterban die u in veel van uw commentaren zo nadrukkelijk benoemd. Uw voorstel om een aantal dominees hiervoor te mobiliseren zou zo’n slecht idee nog niet zijn, maar dan spreken we ook af dat áls die extra ambulancepost er komt, die er ook alleen voor de gereformeerde achterban is en niet voor die niet-inhoudelijke, anti-gereformeerde commentatoren zoals u.

      • Zonder in te gaan op de bijzondere aanname dat de gereformeerde achterban ook mijn achterban is, sta ik volledig achter het motto ‘heb uw naasten lief als uzelf’. Los van welke achtergrond u of ik ook heeft, we moeten met elkaar en naast elkaar kunnen leven. Daarom ook mét elkaar op zoek naar een oplossing voor de héle gemeenschap! En of het nu de dominee is, de voorzitter van de dorpsvereniging, feestcommissie of sportvereniging is of de kroegbaas is hier de schouders onder zet, dat doet er dan helemaal niet toe.

       • Aangaande uw vraag aan Dhr. Polinder , misschien even wakker worden.

        Drie vragen:
        1. Waar binnen de gemeente Nunspeet is de aanhang van de SGP het grootst.
        2. Welke gebeurtenis vindt plaats op woensdag 20 maart 2019.
        3. Wat betekent het gezegde:¨iets voor de bühne doen¨.

        • Beste Zoon van Got,
         Antwoord op vraag 1: Geen idee, maar dat zou best Elspeet kunnen zijn.
         Antwoord op vraag 2: Verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen
         Antwoord op vraag 3: Dat betekent ‘iets doen om aandacht te krijgen of in de belangstelling te staan’.

         Helemaal mee eens dat de SGP hiermee nu in het nieuws is en daarmee aandacht heeft. Maar als een andere politieke partij dit had aangekaart, zou dat net zo mooi zijn! En misschien volgen ze nog, dat zou helemaal mooi zijn! Maar daarom leg ik ook juist de vraag bij de SGP terug wat deze (nieuwe) lobby zoveel anders maakt dan de politieke aandacht in het verleden voor dit probleem. Als we het artikel van de SGP zouden lezen, even ‘ja’ zouden knikken en vervolgens alleen afwachten wat de stand in 2025 is, dan ben ik het helemaal met je eens dat alleen het benoemen van het probleem in de media niets uitricht. Het zou beschamend zijn als de SGP dit alleen gebruikt ‘voor de bühne’ en daarom reageer ik (en anderen met mij) hierop en blijf ik het kritisch volgen. Laten we daarom de discussie breed en inhoudelijk houden en het niet (telkens weer) laten aankomen op verwijten over achterban of iets dergelijks.

         Ps.: Hopelijk ben ik geslaagd voor de quiz!

         • Eerst maar even de reactie van Dhr. Polinder afwachten en verder de discussie zo breed en inhoudelijk mogelijk houden, dan wordt het vanzelf 2025.

   • Goedenavond,
    Ik zie nu pas uw (terechte) reactie, waarvoor dank!
    Het is inderdaad zo dat we er vaker aandacht voor gevraagd hebben, met als gevolg dat vorig jaar een nieuwe VWS standplaats aan de Elspeterweg is geopend. Vanuit de ‘exploitant’ werd toen aangegeven dat er structureel verbetering verwacht kon worden met de opening van die post. Dat blijkt nu niet waar te zijn, met als gevolg het gevoel dat we ons met een kluitje in het riet hebben laten sturen. En we realiseren ons: op deze manier komen we er niet, we moeten het hogerop zoeken (provinciale staten en tweede kamer) en wellicht ook een handtekeningenactie opzetten o.i.d.
    De afgelopen weken is er contact geweest met de diverse politieke niveaus, ik heb goede hoop dat er een sterke lobby kunnen creëren. Maar: het blijft ingewikkeld, omdat uiteindelijke (via de rijksoverheid) de verzekeraars verantwoordelijk zijn. Dus of we resultaat gaan hebben blijft onzeker, daar ben ik eerlijk over. Maar hoe meer mensen we kunnen mobileseren die hun verontwaardiging uiten, hoe groter de kans op verandering. Wij blijven aan de politieke kant in ieder geval ons best doen!
    En uiteraard ook voor Vierhouten.
    Gr. Harm Jan Polinder

    • Ook de Nashvilleverklaring al ondertekend Polinder? Of zit er toch nog genoeg verstand en geweten om onmiddellijk het lidmaatschap van die enge club op te zeggen?

     • leuke naam hebt u aangenomen, ‘k moest alleen wel even googelen om ‘m te snappen. En ik vind het ook nergens op slaan om een verklaring te koppelen aan dit item dat voor heel Nederland (en echt niet alleen voor de SGP, de oudste partij van ons land) gewoon belangrijk is. Elke seconde heeft voor u vast nog niet vaak geteld, want op zo’n moment is geen enkel (grond)recht belangrijker, dan het recht op en verlangen naar goede zorg!!!

      • Uit uw reactie maak ik op dat u deze extremistische, homofobe club, zonder enige affectie en respect voor essentiële menselijke waarden zoals goedheid en liefde, een warm hart toedraagt. Daarmee begrijp ik ook dat u moeite heeft met dingen snappen.
       Dat deze fascistoïde groepering de oudste partij van Nederland is, is geen verdienste maar een gebrek aan daadkracht van ons democratisch bestel en de huidige politiek om intolerante, haat zaaiende organisaties te verbieden.
       Dat u de grondrechten van het individu ondergeschikt maakt aan de vraag of een ambulance 10 seconden te laat mag zijn is in dit opzicht veelzeggend.
       Het is te hopen dat steeds meer inwoners van Nunspeet doorkrijgen dat de dekmantel van deze gereformeerde kliek; ¨alles doen uit naastenliefde¨ uitsluitend voor de onnozele schapen van de eigen parochie is bedoeld.

     • Een gereformeerde aanspreken op zijn gezond verstand en een zuiver geweten, is als vloeken in de kerk.

      • Wandtegeltjes met al mijn door god en aanverwanten geïnspireerde wijsheden, zijn te verkrijgen voor 24,95 euro per stuk.

    • Beste Harm Jan Polinder,
     Dank voor de inhoudelijke reactie. Laten we inderdaad hopen dat de breder opgezette lobby deze keer wel enig resultaat mag hebben. Het zou goed zijn als door jullie ook gedeeld wordt welke contacten er zijn geweest en wat de (tussentijdse) resultaten tot nu toe zijn geweest, dat vergroot wellicht het draagvlak van de inwoners van Elspeet en de omliggende kernen voor de gehele Nunspeetse politiek (niet alleen voor de SGP).
     Aanvullende vraag: In uw eerste reactie geeft u aan dat de Rijksoverheid voor de ambulancezorg verantwoordelijk is, in uw tweede reactie geeft u aan dat de zorgverzekeraars (via de Rijksoverheid) hiervoor verantwoordelijk zijn. Wie is hiervoor (eind)verantwoordelijk? Met andere woorden, bij welk loket moeten we uiteindelijk aankloppen om verandering te krijgen?

     • Dank voor uw reactie. De Rijksoverheid (tweede kamer) is verantwoordelijk en heeft ambulancezorg uitbesteed aan de zorgverzekeraars. Ik zou zeggen dat het met name zin heeft om de tweede kamer te benaderen, maar parallel ook een beroep te doen op de zorgverzekeraars omdat die ook veel vrijheid hebben hoe ze hun taken invullen.
      Inhoudelijk komen we er zeker nog op terug!
      Gr. Harm Jan Polinder

 7. Tijdens de jaarwisseling hebben we gezegd: bestond Bromsnor (of hoe je ‘m ook wilt noemen) nog maar: direct contact eigen agent, dorp. Dat zou je ook kunnen zeggen voor het ziekenvervoer. Eigenlijk is het van de zotte dat het via zoveel omwegen moet, en dat dit tot gevolg kan hebben dat ik (of die mij dierbaar zijn) te laat hulp krijg. Nu woon ik in Nunspeet, ik kan denken: geen nood, hier gaat het goed. Maar in Elspeet wonen mensen met dezelfde zorgvragen. En in weet ik welke kernen, waar ook in dit land, nog meer. Dus ik hoop dat het binnenkort op de agenda van de Tweede Kamer staat en dat er dan daadwerkelijk iets positiefs meegedaan wordt… zonder dat er alleen over gekletst wordt!

 8. Hoeveel mensen zijn er de afgelopen jaren eigenlijk overleden in onze gemeente doordat een ambulance de aanrijtijd van 15 minuten heeft overschreden; zijn hier ook cijfers van?

    • Nou, het gaat niet alleen maar om overlijden, maar bv. ook om schade als gevolg van een hartstilstand. Dan telt elke minuut. Ook voor hersenbloedingen e.d.
     Daarbij, de gevoelskwestie: niets is ondragelijker dan wachten bij een slachtoffer op de ambulance.

     • Tja, bij iedereen standaard een ambulance op de oprit dan maar?
      Kenmerk van het leven is nu eenmaal dat je er aan dood kunt gaan. Moet je in Afrika eens mee aankomen met een aanrijtijd van 15 minuten; ze lachen zich dood. (tenminste als de ambulance weer eens niet op tijd is.)
      Dit is echt Nunspeet op zijn smalst, geklaag over cijfertjes achter de komma. Het ambulancepersoneel doet altijd haar uiterste best om snel ter plekke te zijn, zelfs vaak met risico op eigen letsel als er snel gereden moet worden. Als je nu eens zou onderzoeken welk percentage van de ambulances tussen de 15 minuten en 30 minuten ter plekke is, dan zit je denk ik zo’n beetje op 100%. Kan voor sommigen te laat zijn maar dat risico loop je ook als je in Afrika op safari gaat.

 9. Beetje flauw om een westers land te vergelijken met Afrika. Het gaat ook echt niet alleen om Nunspeet (c.q. Elspeet) heb ik begrepen. Het gaat ook niet over ambulancepersoneel dat haar best niet doet: zij voelen zich misschien wel het meest beroerd als ze echt te laat komen. Het gaat ten diepste om het ‘gevecht’ tussen bepaalde partijen, waar regio’s de dupe van zijn. En ja, daar kun je je schouders over ophalen, zo van ‘iedereen sterft een keer’, maar je kunt er ook voor gaan om te proberen iets te verbeteren. En dat is wat ik hoop dat dit hele verhaal oplevert: verbetering!

   • Niets is maakbaar, maar wanneer een bepaald nivo wordt afgesproken (lees:beloofd) dan dient men zich hieraan te houden.
    En Afrika heeft hier niets mee te maken. Zo zal je bv. met een chemokuur hier, daar ook tientallen kunnen redden.
    En ambulancepersoneel is zeer hoog te waarderen, absoluut!
    Maar alle tussen lagen, en SMART, POP, LEAN, SIGMA6 enz. enz. zorgen voor veel vervuiling in het werk. En zorgen voor de kosten.

    • Lekker naïef standpunt en ter uwer informatie; de vergelijking met Afrika was metaforisch bedoeld.

     • Mijn Afrika was ook een metafoor.

      Maar om het metaforisch te houden: als een monteur afspreekt om tussen 2 en 4 je internetaansluiting te repareren, en hij is er om half 5, hoe voel je je dan?
      En bij ambulance’s gaat het over leven en dood. En nogmaals het gevoel: als je aan het reanimeren bent is eigenlijk 15 minuten al te lang. Ik wens het in ieder geval niemand toe..

      • De obsessieve krampachtigheid waarmee in Nunspeet door sommigen wordt omgegaan met een aanrijnorm voor ambulances, krijgt voornamelijk voeding vanuit angst en angst is vooral een slechte raadgever.

       Met het focussen op sentimenten en vervolgens op basis hiervan beslissingen willen nemen, wordt de gezondheidszorg uiteindelijk onbetaalbaar.

       De vraag is dan wie het in de toekomst nog kan veroorloven om een ambulance binnen 15 minuten op de stoep te krijgen.

       • Voorstel: na je werkzame leven gewoon een budget geven voor gezondheidszorg (een ton ofzo).
        Budget op, jammer dan! Bijstorten uit eigen middelen moet verboden worden, en we voeren meteen staatserfenis in.
        Zo hou je de ziektekosten pas in bedwang!

 10. Afrikanen komen massaal hierna toe en krijgen alle voorzieningen over onze rug. Zonodig graait de overheid nog iets van ons af, als onze voorzieningen er dan op achteruit gaan, geven ze gewoon d zorgverzekeraars de schuld.

  • Ik kan begrijpen dat jij hier moeite mee hebt, want met een bijstandsuitkering is het leven al zwaar genoeg.

Comments are closed.