SGP content met Bedrijvenstrip Elspeet

0
360
Gerard Mulder bij de Beoogde locatie van de bedrijvenstrip (foto Johan van den Hoorn)

ELSPEET – De SGP-fractie is blij dat de Bedrijvenstrip in Elspeet er eindelijk gaat komen, deze week worden de plannen hiervoor besproken in de commissie Ruimte en Wonen. SGP-raadslid Gerard Mulder is blij met het voorliggende voorstel “Er is jarenlang gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Eerst was de locatie een belangrijk vraagstuk. Toen de locatie helder was kwam het proces van grondverwerving en verdere planvorming. We zijn er content mee dat het nu eindelijk zover is. Uit verschillende onderzoeken blijkt immers dat er bij lokale ondernemers echt behoefte is aan ruimte en mogelijkheden om een volgende stap te zetten. Die ruimte komt er nu.”

De SGP-fractie doet tijdens de commissiebehandeling de oproep aan het college om ervoor te zorgen dat lokale bedrijven hun kans kunnen pakken. “De komst van de bedrijvenstrip is belangrijk voor de lokale economie om bedrijven een passende plek te geven. Maar net zo van belang is voor ons de lokale werkgelegenheid. We vergeten soms dat het realiseren van lokale arbeidsplaatsen grote betekenis heeft voor bijvoorbeeld het overeind kunnen houden van de vrijwillige brandweer in het dorp Elspeet. We hebben het college concreet gevraagd om bij de uitgiftecriteria van de kavels voorrang te geven aan lokale ondernemingen en aan bedrijven die de werkgelegenheid in het dorp bevorderen. De bedrijvenstrip draagt eraan bij dat we ons mooie dorp Elspeet vitaal houden.”

Mulder roept de inwoners op om alvast na te denken over een passende naam voor de Bedrijvenstrip. “Het college is namelijk voornemens om een prijsvraag uit te schrijven. Ik hoop dat er een mooie naam boven komt.”