SGP-bijeenkomst Pineta over Stikstof en Pfas goed bezocht 

7
3009

NUNSPEET – De gemeentelijke afdeling van de SGP Nunspeet – Hulshorst organiseerde dinsdag 3 december 2019 een informatieve avond over de onderwerpen stikstof en Pfas. Met diverse sprekers en meer dan 100 bezoekers was het een geslaagde avond. Tijdens de avond bleek hoe complex de materie is en welke gevolgen de genomen maatregelen hebben voor de betrokkenen, de inwoners van Nunspeet en daarbuiten. 

Namens voorzitter Dirk van Garderen opende bestuurslid Bert-Jaap van der Weg de avond door kort stil te staan bij de Bijbelse opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. Deze opdracht werd direct na de schepping al gegeven en geldt ook nu nog voor alle mensen en dus niet alleen voor Den Haag en/of de boeren.

Na de opening warmde Edwin Bouw de zaal op met een aantal pittige stellingen. Dit zorgde al snel voor interessante reacties die een mooie aanleiding vormden voor het vervolg van de avond.

Als eerste sprekers van de avond kwamen de heren Wim Bonestroo (veehouder) en Wichert van de Berg (eigenaar Berg Fourage) aan bod. Als ervaringsdeskundigen legden ze uit waar we het eigenlijk over hebben als het over het stikstofprobleem gaat. Verder schetsten ze de ontstane situatie, de gevolgen van de maatregelen voor de agrarische sector en de kracht van het opgerichte landbouwcollectief.

Aansluitend voerde Bennie Wijnne (Statenlid SGP Gelderland) het woord. Hij ging verder in op het provinciale beleid en hoe de SGP hier in staat. Duidelijk werd dat de SGP zeker geen halvering wil van de veestapel. De SGP wil zich echter inzetten voor een betrouwbare overheid, een zorgvuldig proces, een gezamenlijke inzet van stikstof- en natuurbeleid, een goed verdienmodel en respect voor boeren, natuur- en landschapsbeheerders. 

Na de pauze voerde Jaap Groothuis als wethouder van de Gemeente Nunspeet het woord. Hij gaf aan dat je moeilijk kan uitleggen dat je voor 29 mei wel vergunningen kon uitgeven en na 29 mei niet meer. De gemeente doet er dan ook alles aan dat de vergunningverlening gewoon door kan gaan. Harm Jan Polinder benadrukte dat er op het gebied van stikstof en Pfas veel ‘geframed’ wordt. Wees daarom kritisch met plaatjes met percentages wie bijvoorbeeld verantwoordelijk zou zijn voor het stikstofprobleem. De fractie van SGP Nunspeet zet zich o.a. in op het faciliteren van het gesprek tussen de ondernemers en de overheid. Zo is de Europarlementariër van de SGP Harm Jan Ruissen en ook Bennie Wijnne recent in de gemeente Nunspeet geweest voor een aantal bedrijfsbezoeken. 

Hierna was het woord aan de zaal. Diverse bezoekers maakten hiervan gebruik om kritische vragen te stellen aan de sprekers van de avond. Na het bedanken van de sprekers sloot Harm Jan Polinder de avond af met gebed.  

Na de sluiting spraken de bezoekers nog lang met de sprekers door. Dit alles onder het genot van een drankje en een warme snack. 

Al met al kijkt het bestuur van SGP Nunspeet-Hulshorst terug op een zeer geslaagde avond. De kracht van de avond zat volgens het bestuur o.a. hierin dat het stikstofprobleem lokaal werd uitgelegd. Het streven is om in de toekomst meer avonden te organiseren met thema’s die inwoners en ondernemers aangaan.

7 REACTIES

 1. Ja, ja, de goddelijke opdracht…….nou, laat het bouwen maar aan de SGP over, vooral als het om meer asfalt gaat. Van bewaren hebben deze lui nog nooit gehoord. Als het om natuurbescherming gaat, is deze club namelijk structureel tegen!

  Dat stikstofprobleem is een wereldwijd politiek probleem en de voorgestelde Nederlandse aanpak is daarmee slechts ordinaire symboolpolitiek.
  In een wereld waarin ongeveer iedereen juichend over straat gaat als er op black-friday weer eens een consumptie-record wordt verbroken, is de uitputting van onze Aarde onomkeerbaar. Het gaat dus nogal ver om vooral onze boeren hiervan de schuld te geven.
  Zolang wij ons levensgeluk blijven verbinden aan materieel bezit, zal dit worden uitgedrukt in termen van economische winst/verlies. Dus als aardappelen uit Zuid-Afrika 10 cent per kilo goedkoper zijn dan onze Nederlandse-, dan kopen wij massaal Afrikaanse aardappelen! Die aardappelen moeten dan de halve wereld over met de CO2-stoomboot maar daar staan wij natuurlijk liever niet bij stil.

  Als boeren die dichtbij produceren een eerlijke prijs voor hun producten zouden kunnen krijgen en niet hoeven op te boksen tegen concurrentie vanuit “goedkope” lonen landen, dan hoeft er ook minder voedsel verplaatst te worden; scheelt enorm in de stikstofuitstoot en dus ook in nietszeggende stikstof-maatregeltjes.

  Tja maar met een partij zoals de SGP, die een langzame uitputting van de Aarde verkiest boven duurzaamheid (God heeft de Aarde nu eenmaal geschapen als een tijdelijke voorziening, dus rotzooi maar langzaam wat aan), krijgen we echt niet de noodzakelijke omslag in ons materiële denken en gaan we dus gewoon op dezelfde manier door; jammer boeren!

   • Misschien slaapt u nog? Veel van wat u zegt is oké, maar er zijn ook enige onjuistheden in uw betoog, bijvoorbeeld over de schepping van de aarde. Als u wilt weten hoe dat werkelijk zit, bel dan even met een SGP’er.

    • Wie slaap er nu Nelie? Als u al meent te weten welke wijsheid deze SGP-er bezit, waarom dan zelf niet even deze werkelijkheid verkondigen?

 2. Is dit nou echt een redactioneel stuk? Het lijkt meer op een verslag van een uitje van de plattelandsvrouwen (waarmee ik deze dames niet tekort wil doen omdat het bij hun bijeenkomsten gaat over gezamenlijke gezellige uitstapjes en niet om politieke duiding).
  Er wordt in dit stuk gesproken over “pittige” stellingen; welke dit zijn, wordt vervolgens in het midden gelaten. Ook worden er “kritische” vragen gesteld door de aanwezigen. Oh ja, welke zijn dit dan en wat is de reactie van de SGP daarop?
  Al met al een weinig informatief stuk, waarvan ik mij afvraag wat ik hier als lezer mee moet.

Comments are closed.