Resultaten enquête afvalscheiding overhandigd aan wethouder Groothuis

0
253

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft de resultaten van de enquête ten aanzien van afvalscheiding aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder Groothuis. De enquête is door bijna 700 inwoners ingevuld.

Wethouder Groothuis bedankt de initiatiefnemers en heeft toegezegd de uitkomsten op korte termijn te delen en te bespreken met de betrokken afdeling. Hij is positief verrast over het grote aantal reacties. Daarnaast ziet hij verschillende mogelijkheden om deze data te kunnen gebruiken richting het opstellen van het nieuwe afvalbeleid. Wethouder Groothuis: “Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het gratis aanbieden van bepaalde soorten grof afval, wanneer deze als grondstof kunnen worden hergebruikt”. 

De resultaten van de enquête geven een goed beeld van hoe inwoners aankijken tegen het huidige afvalbeleid. Het geeft daarnaast ook inzicht in de bereidheid van de inwoners tot het scheiden van afval en de wensen die er zijn. Concluderend kan gesteld worden dat verreweg de meeste respondenten tevreden zijn over het huidige afvalbeleid. Dat neemt echter niet weg dat er op bepaalde punten ruimte voor verbetering is. Raadslid Petra van Olst: “Zeker de wens richting een Circulair Grondstoffen en  Ambachtscentrum waarin het hergebruik maximaal is, komt duidelijk naar voren. Dit punt heeft Gemeentebelang daarom al prominent opgenomen in de wensenlijst voor de komende begroting”.

De uitkomsten van de enquête kunnen goed meegenomen worden in het nieuwe afvalbeleid dat op dit moment wordt ontwikkeld. In de tweede helft van dit jaar zal het stuk worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Steunfractielid Thomas van den Hoorn”: “Het is mooi om te zien dat zoveel mensen hebben gereageerd. De grote respons zorgt ervoor dat een betrouwbaar beeld is verkregen van hoe inwoners aankijken tegen afvalbeleid. Op deze manier kan deze enquête dienen als basis voor een gedragen nieuw afvalbeleid”.

Alle uitkomsten van de enquête zijn te vinden op de site van Gemeentebelang: www.nunspeet-gemeentebelang.nl.