Resultaten enquête afvalscheiding bekend

0
705

NUNSPEET – De afgelopen maand heeft Gemeentebelang Nunspeet een enquête gehouden over afvalscheiding onder de inwoners van Nunspeet.  Dit beleid komt in de loop van dit jaar in de gemeenteraad aan de orde. Voor Gemeentebelang Nunspeet  een goed moment om voorafgaand onze inwoners te vragen naar hun wensen en hun ervaringen met het huidige beleid. De enquête is 675 keer ingevuld. De resultaten en de opmerkingen en suggesties zijn meegenomen in het eindrapport.

Afval is een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. Maar afval is tegenwoordig vaak geen afval meer. Heel veel afval bevat waardevolle materialen die opnieuw bruikbaar zijn. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. Belangrijk is dat de inwoners gestimuleerd worden afval gescheiden in te zamelen. Raadslid Petra van Olst: “Veelvuldig werd aangegeven dat met plastic wil scheiden van het restafval. Omdat Nunspeet met nascheiding werkt en dit een beter resultaat geeft is dat niet zinvol. Dit moet dan ook goed gecommuniceerd worden.”

De makkelijkste manier om de hoeveelheid restafval te verlagen is hergebruik van spullen. Steunfractielid Thomas van den Hoorn: ”We zien dat bijna driekwart van de mensen positief zijn over een circulair ambachtscentrum waarin demontage, reparatie en kringloop bij elkaar komen.”

Gemak versus kosten

Binnenkort zal het college van de gemeente Nunspeet met voorstellen komen hoe onze afvalscheiding er voor de komende jaren uit zal zien. Raadslid Corrie Jansen: “Wij zien dat ongeveer de helft van de mensen minder tevreden is over de inzamelfrequentie en het daaraan gekoppelde basistarief voor de afvalstoffenheffing. Als je streeft naar minder restafval zou een lagere frequentie een overweging kunnen zijn. Wij zien graag dat inwoners die minder afval aanbieden daar ook voor beloond worden en de vervuiler betaalt. Nu is het afwachten met welke voorstellen het college gaat komen, want afval verwerken kost nou eenmaal geld” 

Binnenkort gaat een delegatie van Gemeentebelang het rapport aan Wethouder Jaap Groothuis aanbieden en wordt het ook op de website gepubliceerd.