Respect in Nunspeet

0
1196

NUNSPEET – Een paar weken geleden riep het CDA de inwoners op om mee te denken over hoe zij respect ervaren. Zestig gemeenten hebben meegedaan met de enquête tijdens de Week van Respect 2018. Het CDA presenteert nu de resultaten. De tendens is dat veel mensen hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan, en veel mensen ook tevreden zijn over hoe respectvol mensen in hun gemeente met elkaar omgaan. Toch maakt meer dan de helft van de respondenten zich zorgen over hoe respectvol hun gemeente is.

De enquête gaf mensen meerdere voorbeelden van vormen van respect en deze zijn over het algemeen ook zeer breed ondersteund. Veel mensen gaven hier bovenop vaak ook nog voorbeelden van wat zij als respectvol gedrag ervaren, of juist missen.

Enkele voorbeelden zijn de manier waarop politici met elkaar en inwoners omgaan. En op social media met elkaar omgaan zoals je in het dagelijkse leven ook met elkaar om zou gaan. Maar ook respect voor mensen van kleur, voor arbeidsmigranten en voor mensen met een andere geloofsovertuiging.

Door de overweldigende hoeveelheid andere voorbeelden kan men de conclusie trekken dat het besef van het belang van respect zeker onder de inwoners leeft, vooral in de meer landelijke gebieden. Ook kwam het gebrek aan respect op social media vaak terug. Dit leeft bijzonder sterk, ook onder oudere invullers. Als CDA doen wij zelf altijd bijzonder ons best op social media om mensen te voorzien van informatieve en beleefde antwoorden op vragen, maar zien ook veel bijzonder respectloze reacties voorbijkomen. 

Het complete verslag ‘Hoe respectvol is Nunspeet’ is te vinden op www.cdanunspeet.nl