Reflexion in de Dorpsherberg

0
1669

NUNSPEET – Op woensdagavond 15 juli is er een Reflexion in de Dorpsherberg, Dr. Schutlaan 2, te Nunspeet.

Reflexion is een uur vol aanbidding, een pittige overdenking en deze keer veel ruimte voor gebed. Je kunt je via de website van de kerk aanmelden. (www.vegnunspeet.nl :Diensten bezoeken). De zaal gaat open om 19:10 uur. Om 19:24 uur start het introductie luister lied dus zorg dat je op tijd bent.

Het thema is Love, Peace&Healing.

Deze avond zal de nadruk liggen op Gods liefde voor jou en Zijn shalom die Hij je geven wil. Shalom, dat is de vrede en heelheid (het heil van God) voor de hele mens. Er kunnen zoveel dingen in de weg staan om die shalom te ervaren dat we genezing nodig hebben. Genezing betekent dan: bekering, vergeving, verzoening en herstel. In ons denken, in emoties, in ons lichaam.

“De satan komt om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om het leven te brengen in al zijn volheid” Johannes 10:10. Wij willen deze avond met jullie Hem aanbidden, naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen. En in het bijzonder willen wij jullie bedienen; Op gezag van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest willen wij bidden voor genezing, heling en voor een doorbraak van Zijn koninkrijk.

Je gebedspunten kun je appen naar 06-30239098

Getuigenissen n.a.v. deze avond kun je mailen naar reflexionnunspeet@gmail.com

Mocht je nazorg nodig hebben, dan zorgen wij dat je bij de juiste persoon terecht komt.