Raadscommissie achter plannen stationsgebied met wel aantekeningen

0
907
Archieffoto

NUNSPEET – De raadsfracties in de Nunspeetse gemeenteraad stemmen in met de huidige plannen voor de verbetering van het Stationsgebied. Dat werd duidelijk in de commissie Ruimte en Wonen. Op verzoek van een meerderheid van de partijen wordt een definitief besluit door de raad uitgesteld van april naar mei. Dat biedt ruimte in mei alsnog opnieuw het voorstel in de commissie te bespreken.

Het initiatief hiertoe werd genomen door Gerrit Polinder (SGP, ondersteund door Evert Leusink (ChristenUnie) en Koos Meijer (CDA). Met name de SGP wil eigenlijk meer duidelijkheid over de verkeersafwikkeling.

Volgens wethouder Marije Storteboom wordt daaraan nog hard gewerkt maar is een definitief plan daarvoor zeker nog niet in mei beschikbaar. De plek waar de tunnels komen liggen volgens haar wel vast. Maar op andere punten, zoals de afwikkeling van het fietsverkeer en het toekomstig gebruik van de F. A. Molijnlaan zijn nog wijzigingen mogelijk. Die zullen, zo verwacht zij, niet van grote invloed zijn op de kosten die met de uitvoering van het project gemoeid zijn.

Nunspeet steekt zelf rond de 30 miljoen euro in het project, door overige partijen wordt nog eens 10 miljoen euro bijgedragen. Ten aanzien van fietsers geeft Storteboom aan dat mogelijk moet worden bekeken of fietsers vanaf de Nijverheidsweg in de toekomst via de Winckelweg naar het centrum kunnen worden geleid en niet meer via de Stationsstraat.

Veel vraagtekens bestaan rond het verkeer op de F.A. Molijnlaan en dan vooral het vrachtverkeer en het zware landbouwverkeer. Alle partijen maar ook wethouder Storteboom vinden het in principe minder tot – ongewenst dat dit verkeer van deze weg gebruik maakt. Volgens Meijer heeft landbouwverkeer uit Nunspeet-Noord op weg naar de zuiveringsinstallatie voor landbouwverkeer geen andere optie dan van deze weg gebruik te maken.

Storteboom wil toch bekijken of er een oplossing mogelijk is. Op dit moment wordt vracht- en landbouwverkeer al gestimuleerd van de rondweg en de Elburgerweg gebruik te maken. Mogelijk moet er een knip in de weg worden aangebracht om verkeer te weren al moet dan goed worden gekeken naar de consequenties voor andere wegen. Maar ook een maximum snelheid van dertig kilometer wordt door haar genoemd als optie.

Verplaatsing van het busstation naar het Veluwe Transferium wordt niet als optie gezien. Het college van burgemeester en wethouders wil de transferiumfunctie zo veel mogelijk behouden. Het Stationsplein biedt voldoende ruimte voor een veilige afwikkeling van het busverkeer. Ook speelt mee dat veel inwoners vanuit het dorp hier op de bus stappen. Tot slot heeft ook de vervoerder bezwaar tegen een andere locatie.

Om het busstation meer ruimte krijgt is mede afhankelijk van het plan van Froyo vanuit het VVV-kantoor mogelijk naar een andere locatie te verhuizen. Dat zou kunnen betekenen dat ook Nunspeet uit de kunst naar een andere locatie gaan omzien. Met de gebruikers vindt hierover overleg plaats, zo geeft wethouder Storteboom aan.

Een vraagteken was er ook voor de eventuele toename van verkeer als gevolg van de gewenste bouw van 950 woningen in de toekomst. Storteboom ziet het verkeer vanuit de mogelijke woningbouwlocatie ’t Hul Noord ook op dit moment het liefst al afgewikkeld via de rondweg. Ook hier zijn wellicht verkeersmaatregelen nodig om dit meer af te dwingen.

De plannen voor een overkapping van de trap die de langzaam verkeer tunnel verbindt met het perron blijven als wens bestaan. De kosten van anderhalf miljoen die alleen door Nunspeet moeten worden opgebracht worden op dit moment te hoog gevonden. Gekeken wordt of toch andere partijen bewogen kunnen worden hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Eventuele gevolgen van de huidige corona-crisis zijn, zo geeft wethouder Storteboom aan, niet te overzien. Voorlopig wordt door geen enkele partij hierin een aanleiding gezien de plannen stop te zetten.