PvdA/GroenLinks stelt vragen over Droompark Bad Hoophuizen

4
1726

HULSHORST – Op park Bad Hoophuizen is een herstructurering gaande. Kampeerplaatsen verdwijnen en worden vervangen door recreatiewoningen. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft in de rondvraag van de Commissie Ruimte en Wonen van 17 januari jl. gevraagd of de herstructurering in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Het antwoord van het College was dat in het bestemmingsplan is vastgelegd dat er 50 toeristische plaatsen worden behouden. Ook werd gemeld dat aan de parkorganisatie was gevraagd om zo spoedig mogelijk aan te geven waar deze worden gerealiseerd. 

Op 21 januari jl. heeft wethouder Groothuis laten weten dat de gemeente er op toeziet dat er 50 toeristische plaatsen gehandhaafd blijven ergens op het terrein. Daar wordt mee bedoeld plaatsen voor bijvoorbeeld caravan achter de auto (een toercaravan). Een plaats voor een stacaravan is iets anders dan een toeristische plek.

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft met diverse mensen die een standplaats hadden op het terrein voor toeristische plaatsen contact gehad en is zelf ter plaatse polshoogte gaan nemen. Wij hebben vernomen dat de velden Notenboom en Beuk niet meer beschikbaar zijn voor kamperen. Er blijven enkele plekken over op veld Berk.

Op basis van het bestemmingsplan heeft park Bad Hoophuizen de verplichting om minimaal 50 kampeerplaatsen te behouden voor mobiele kampeermiddelen en eigenlijk in de eindsituatie 150 zoals aangegeven in de toelichting bij het bestemmingsplan. In deze toelichting staat ook dat de 30 camperplaatsen op het multifunctionele veld daar niet onder vallen. De plantoelichting maakt integraal onderdeel uit van het bestemmingsplan. 

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft vernomen dat er een bruggetje over de beek is gelegd. Dat bruggetje is (tijdelijk) weggehaald en er zijn zware platen over de beek gelegd voor transport van tractoren met wagens. Dat heeft de fractie van PvdA/GroenLinks zelf geconstateerd.

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft de volgende vragen:

 1. Blijven er, omdat door de herstructurering velden voor kampeermiddelen een andere bestemming krijgen, minimaal 50 kampeerplaatsen voor mobiele kampeermiddelen behouden? Waar op het park komen deze plaatsen? 
 2. Gaat de gemeente Nunspeet erop toezien en zo nodig handhavend optreden als park Bad Hoophuizen op 1 maart 2022 niet aan de verplichting voldoet om minimaal 50 kampeerplaatsen voor mobiele kampeermiddelen te behouden?
 3. Het College vindt toerisme belangrijk. Geldt dat voor bezoekers met een kleine en met een grote beurs? Zo ja, is het College bereid om met park Bad Hoophuizen het gesprek aan te gaan over het behouden van huurplaatsen voor mensen met een gewone stacaravan (geen chalet of toercaravan) naast de minimaal 50 kampeerplaatsen voor mobiele kampeermiddelen?
 4. Gaat de gemeente erop toezien dat Bad Hoophuizen door de werkzaamheden geen onherstelbare schade aanbrengt aan de natuur en zo nodig handhavend optreden? En worden de werkzaamheden voor het begin van het broedseizoen beëindigd?
 5.  

4 REACTIES

 1. Dit stond in 1994 al in het toekomstplan van gedeputeerde Staten van Gelderland.
  De visie op de Noord West Veluwe.

 2. De klimaat drammers willen natuurlijk ook een puntje maken. Bijna verkiezingen. Zo doorzichtig dit.

  • Herman, met een beetje manipuleren en “achterkamertjesoverleg” is het niet ondenkbaar dat Hoophuizen en Polsmaten e a aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
   Helaas vervalt dan de mogelijkheid om op de aanlegsteiger op het oever met de voeten in het water te gaan zitten. Helaas pindakaas.
   De door jou genoemde “klimaatdrammers” kunnen wel eens gelijk krijgen.

 3. Zorgt onze gemeente ook voor de mensen met een kleine beurs?
  De dikke portemonnee kan zich zelf wel redden.

Comments are closed.