PvdA/GroenLinks Nunspeet stelt vragen over ‘Meer Wilde Veluwe’

4
859

NUNSPEET – In de onlangs gehouden vergadering van Binnenlands Bestuur kwam de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth (CDA) aan het woord over het werken aan een meer Wilde Veluwe.

Hij meldde; “We gaan dit jaar overeenstemming bereiken tussen natuurorganisaties, staatsbosbeheer en recreatieondernemers over welke wegen we eruit halen. Mountainbikers willen we naar de rand dirigeren. Fiets- en wandelpaden kunnen niet meer overal. Er zijn met uitzondering van de agrarische enclave bij Elspeet niet veel boeren op de Veluwe. Bovendien pachten de meesten hun grond van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. We willen toe naar een meer groene landbouw en gaan bijvoorbeeld bij Nunspeet een paar honderd hectare natte natuur ontwikkelen, inclusief schaderegelingen voor de boeren”.

De fractie van de PvdA/GroenLinks stelt hierover de volgende vragen aan het college van B&W.

  1. Is het College ervan op de hoogte dat er door de provincie Gelderland met natuurorganisaties, staatsbosbeheer en recreatieondernemers wordt gesproken over het eruit halen van wegen? Zo ja, heeft dit gevolgen voor de gemeente Nunspeet?
  2. Is het College ervan op de hoogte dat de provincie Gelderland het voornemen heeft om bij Nunspeet een paar honderd hectare natte natuur te ontwikkelen, inclusief schaderegelingen voor de boeren? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor boeren in de gemeente Nunspeet?
  3. Wanneer gaat het College de gemeenteraad en de inwoners van Nunspeet informeren over de plannen van de provincie Gelderland voor een Meer Wilde Veluwe?

4 REACTIES

    • Voor diegenen die denken: “waar heeft hij het over?”; de redactie heeft het bericht aangepast.

      Maar als bewoner van Nunspeet ben ik wel benieuwd naar de natte natuur.

  1. Inderdaad een foutje, de teksteditor ging automatisch door met nummeren en dat hadden we niet gezien.

Comments are closed.