Principeverzoek zonnepark Bovenweg Nunspeet afgewezen 

13
1480

NUNSPEET – Enige tijd geleden is door de Solar Provider Group (SPG) een principe-verzoek ingediend om op agrarische gronden aan de Bovenweg in Nunspeet een kleinschalig zonnepark te mogen ontwikkelen. In het eind 2020 vastgestelde beleidskader Zonne-energie is ruimte gegeven aan één pilot van maximaal 2 hectare.

Het ingediende initiatief om via een pilot een zonnepark te vestigen op agrarische gronden aan de Bovenweg is door B&W afgewezen. In het plan is door de initiatiefnemer onvoldoende de benodigde afzetmogelijkheid aangetoond en concreet uitgewerkt dat het project minimaal 50% lokaal eigenaarschap kent. Ook heeft de initiatiefnemer onvoldoende duidelijk kunnen maken dat hij voor bevordering van het draagvlak voor zijn plannen heeft gezorgd.

Mochten er nieuwe plannen worden ingediend voor zonneparken dan zal het college deze niet behandelen voordat het beleidskader Zonne-energie is geëvalueerd in de raad.

13 REACTIES

 1. Er moet blijkbaar nog een “beleidskader Zonne-energie” door de gemeenteraad worden geëvalueerd.
  Ik hoop dat dit snel gebeurd want de energietransitie heeft enige haast.
  Er is behoorlijk wat boerengrond grenzend aan natura200 gebied. Ik hoop dat de gemeenteraad kiest voor minder stikstofuitstoot en meer zonne-energie!

  • De energietransitie is nergens op gebaseerd en niets anders dan een ideologie van klimaatdrammers. De mens heeft geen enkele invloed op het klimaat.

   • Beste Steven. Inmiddels is toch wel degelijk aangetoond dat de mens door het verstoken van fossiele brandstoffen in de afgelopen 100 jaar de concentratie CO2 in de atmosfeer heeft verhoogd. Tegelijkertijd zijn bossen gekapt en ook die CO2 opslag is grotendeels in de atmosfeer terecht gekomen. Deze wijzigingen zijn geen “ruis” op de natuurlijke fluctuaties van het klimaat. Het gedrag van de mens beinvloed wel het klimaat.
    Je kunt het blijven ontkennen maar dat helpt niet. Je zult misschien denken: “het zal mijn tijd nog wel duren, en daarin heb je misschien gelijk.

    • Alleen is de link tussen een toename van CO2 en opwarming niet aangetoond. Sterker nog, in de periodes dat het CO2-gehalte nog veel hoger moet zijn geweest op aarde, was het hier stukken koeler. Anderzijds hebben we ooit wijn verbouwd in Schotland en heet Groenland niet voor niets zo…

    • fossiele brandstoffen kunnen tegenwoordig nagenoeg schoon worden verwerkt. de ontbossing is wel een groot probleem, dit zijn de longen van de aarde en dus ook voor de mensheid. er wordt gefaket of we een klimaatprobleem hebben maar de mega bomenkap heeft wel het een en ander ontregeld, vervolgens vele bomen blijven kappen voor biomassa is wel de omgekeerde wereld.

 2. De huidige situatie met alle zonnepaneeltjes, overbelasten overdag het net (dat geen stroom opslaat) en s nachts is door de centrales het verbruik amper nog op te wekken, en is het net weer overbelast. zeeer milieu onvriendelijk.
  De salderingsregeling klopt mooi op papier, maar in de praktijk zeer zeker niet

  Daarbij komt nog dat 70% van het nederlandse net niet geschikt is voor de energietransitie.

  Dus beste mensen:
  1. Kerncentrales bouwen, dan hoef je geen kostbare landbouwgronden op te offeren en heb je dag en nacht stroom.
  2. Wil je toch panelen, wek het dan op waar je het verbruiken kan, transport via het net is vaak onmogelijk
  3.en verbruik de stroom wanneer je het opwekt ipv s nachts de tesla aan de prik

  onze overheid helpt ons hier helemaal niet mee

  Dus: stem wijs bij de volgende verkiezingen!

  • Kernenergie is verre van goedkoop.
   Natuurlijk is er een buffer nodig wanneer zonne- en windenergie veel wordt gebruikt. Sommige energieleveranciers hebben al een stroom-contract met een prijs per uur (of per minuut). Burgers kunnen dan de auto opladen (ik gebruik de mijne alleen in het weekeind) of het zwembad opwarmen, op de momenten dat de elektriciteit erg goedkoop is. Ook kunnen thuisbatterijen opgeladen worden bij de lage tarieven. Dit zorgt voor grotere afname bij hogere elektriciteitsproductie en lagere afname wanneer de elektriciteitsopwekking gering is. Dat helpt!

 3. Ons gasnet vervoert 15x zoveel energie als ons huidige stroomnet.
  Dus moeten ook onze elektriciteitskabels 15x dikker worden wereldwijd. Ik weet niet of er wel zoveel koper voor die kabels in de mijnen zit.
  Daarnaast, hoe langer een stroomkabel is, hoe meer verlies er onderweg verdwijnt.
  Dus als je een kilo stroom in een kabel giet, dan blijft er aan het eind nog maar een pond van over.
  Je kunt dus niet zonder enorme verliezen stroom rondpompen door de EU.

 4. Uit recent onderzoek is gebleken dat koeien die onder spanning komen te staan van zwerfstoom minder mest produceren. Dus ook minder stikstof ;). Dus zijn er dan voldoende afzetmogelijkheden aangetoond en kan het project wat mij betreft gewoon doorgaan hoor?
  Je vangt 2 vliegen in 1 klap : Minder stikstof en meer stroom.
  Maar ik voel ook wel wat voor kerncentrales. We produceren dan ons eigen uranium en kunnen dan
  zelf atoombommen maken? Je kunt nooit weten met zo’n gek als Poetin.
  Want wees nu eerlijk. Onze krijgsmacht staat er niet al te best voor.

Comments are closed.