Praktijkondersteuner bij Zorgplein De Enk

0
843

NUNSPEET – In gezondheidscentrum De Enk komt gedurende een jaar een spreekuur ondersteuner van de huisartsen te werken. Het gaat om een pilot, opgezet vanuit Gezond Veluwe.

Doel is te komen tot een verbeterde samenwerking van de huisartsen met het centrum jeugd en gezin en daardoor minder doorverwijzing te voorkomen naar GGZ hulp. In overleg is gekozen voor een praktijkondersteuner boven de inzet van een geestelijke gezondheidszorg psycholoog.

De praktijkondersteuner moet er voor zorgen dat de meest passende zorg voor jeugdigen wordt georganiseerd en in één keer de juiste inzet van jeugdhulp wordt geboden. Ook moet de aanstelling leiden tot het verlenen van tijdige hulp en hulp op maat en het leggen van een directe relatie van de huisartsen met het centrum jeugd en gezin. Door de inzet van de praktijkondersteuner ontstaan er mogelijk kansen om de kosten voor de GGZ te verminderen.

De benodigde ruimte wordt door de huisartsen beschikbaar gesteld. De kosten van de praktijkondersteuner worden betaald door de gemeente uit gelden die zijn  ontvangen van het Rijk. Begroot is dat een bedrag van53.765 euro nodig is.