Praktijkklas Nunspeet van start

2
2080

Na bijna een jaar van voorbereiding gaan we van start, De Praktijkklas Nunspeet

Praktijkklassen of klusklassen zijn populair. Naast de Plusklassen voor de leerlingen die wat meer uitdaging op theoretisch vlak nodig hebben, is er steeds meer oog voor de leerling die uitdaging op praktisch vlak behoeft. De overeenkomst tussen deze twee groepen is: ‘talent’. 

Praktisch talent

Dit jaar laten acht leerlingen uit groep 8 al hun praktijktalent zien; wellicht beginnen we in de toekomst al vanaf groep 6. 

Het zijn de leerlingen die gefrustreerd dreigen te raken van alleen maar theorie. Daarnaast hebben deze leerlingen praktisch talent. Juist voor dat talent is op school niet genoeg aandacht, terwijl de maatschappij staat te springen om mensen met gouden handjes.  

Nunspeets bedrijven worden partners

We brengen deze leerlingen in contact met plaatselijke bedrijven. Want ook al zijn ze nog niet zover dat ze al echt aan het werk gaan, de kans om te zien of je droombaan echt zo gaaf is of dat je over nog meer talenten beschikt, is natuurlijk een buitenkansje! Het zijn geen bedrijfsbezoeken of excursies, we gaan echt aan de slag: praktisch leren.

Bijna elke woensdag gaan we op pad.  Bedrijven in Nunspeet reageerden onverdeeld positief en enthousiast: “Bedrijven denken waanzinnig goed mee en zijn bereid te investeren in deze Praktijkgroep, het zijn hun toekomstige collega’s” 

Samenwerking Nuborgh & CNS

Woensdag 2 oktober was de informatieavond voor de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten. De leerlingen kenden elkaar niet, omdat ze van verschillende Nunspeetse CNS scholen komen. In hun Praktijkklas-outfit gingen ze voor het eerst samen op de foto.

Na de herfstvakantie gaan we naar de eerste bedrijven; bakkerij Van Dongen, Praxis, Bouwmensen en Groenrijk staan voor de eerste 4 weken op de planning. De samenwerking tussen de basisscholen en het VO maakt het ook direct zo bijzonder.

Er is goed nagedacht over doorgaande lijnen en er wordt gewerkt met de terminologie van profielen uit het VO. Rutger Salverda vanuit Nuborgh College Veluvine en Karin van ’t Slot vanuit de Morgenster gaan elke woensdag op pad met de leerlingen; zij begeleiden de Praktijkklas het hele jaar en zijn vanaf het begin betrokken bij de opzet van deze klas.

“We gaan voor leerlingen die weer geloven in hun eigen kunnen, zien hoeveel potentie ze hebben en trots zijn op hun talenten. Door ze op een andere manier te laten leren, vanuit de praktijk, zullen ze de link kunnen leggen tussen school en praktijk. Om een goed brood te bakken of een stopcontact aan te leggen, zul je toch moeten leren meten, wegen enz.”

 

2 REACTIES

  1. Goed initiatief en wij van de schildersafdeling van de Inclusief Gresbo verwelkomen de jongens en meisjes gaarne bij ons op het hoofdkantoor om ze wat over het schildersvak te vertellen en te laten zien en wie weet zelf te laten schilderen

  2. Heel mooi initiatief! Onderzoeken hebben uitgewezen dat te kort aan praktisch geschoold personeel zijn oorsprong heeft op de basisscholen. In het verleden was er aandacht voor techniek en handvaardigheid.
    Gelukkig maken we een draai in de richting! Welke basisscholen volgen?

Comments are closed.