Politie zet weer extra in op veel zaken

0
1906

NUNSPEET – Overlast door alcohol- en/of drugsgebruik was in 2019 één van de meest opvallende cijfers in de gemeente Nunspeet binnen het jaaroverzicht van de politie Veluwe Noord. Daarnaast overlast voor personen met verward gedrag. Hier geldt dat het veelal om meerdere meldingen ging rond dezelfde persoon). Ook het aantal verkeersongevallen met letsel sprong er uit.

In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid binnen de politieregio Veluwe Noord is opgenomen dat gevaar en overlast door kwetsbare personen voor henzelf en omgeving moet worden voorkomen. Hiervoor is de juiste ondersteuning van hen nodig om escalatie te voorkomen. Kinderen moeten uit een onveilige situatie worden gehaald.

Ook is opgenomen dat de overlast door jeugd(groepen) op straat moet worden voorkomen. Jongeren moet wel de ruimte worden geboden elkaar te ontmoeten. Ingezet wordt daarnaast op het voorkomen en stoppen van problematische jeugdgroepen.

Nunspeet gaat aandacht besteden aan bewustwording bij jongeren over de gevolgen van drank- en drugsgebruik. Er vindt versterking plaats van een sluitende ketenaanpak voor drugsgebruikers. Onderzocht wordt of Nunspeet, in navolging van Oldebroek, een meldpunt moet krijgen voor overlast.

Geconstateerd wordt dat er tussen buren en buurtgenoten regelmatig irritaties ontstaan die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in een buurt. In de praktijk gaat woonoverlast vaak gepaard met andere problematiek, zoals drank- en drugsgebruik of psychische kwetsbaarheid. Ook de verkeersveiligheid als gevolg van hardrijders en verkeershufters hebben invloed op het veiligheidsgevoel in een wijk.

Daarnaast wordt in veel gemeenten een toename gezien van het aantal agressieve en bijtende honden waardoor de overlast en onveiligheid in een buurt wordt vergroot. Doelstelling in de overlast door inwoners in de buurt te voorkomen en tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2020 is er regionaal een protocol hoe om te gaan met
bijtincidenten van honden. Ook komt er een bestuurlijke aanpak van illegaal vuurwerk in woningen en worden verkeershufters harder aangepakt.

Ondermijning krijgt in 2020 veel aandacht. Ingezet wordt op thema’s als drugs, arbeidsuitbuiting/mensenhandel, zorgfraude, witwassen en vitale vakantieparken. Waar mogelijk wordt de handel in harddrugs nog harder aangepakt.  De extra aandacht voor de bestrijding van woninginbraken wordt voortgezet. Tevens wordt ingezet op de aanpak van
cybercrime en hoe op dit punt de weerbaarheid van zowel jongeren als ouderen kan worden versterkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here