Opening nieuw kantoor Buurtzorg

0
1148

NUNSPEET – Vandaag opende Buurtzorg Nunspeet een nieuw kantoor in gebouw de Rank in ’t Hul. Daarmee kwam een tweede vestiging tot stand als afsplitsing van de locatie aan de Oenenburgweg. Met de groei van het team was een opdeling gewenst om zo de kleinschaligheid in stand te houden. Ook wordt zo voorkomen dat de hulpvragers te veel ,gezichten’ zien.

Het nieuwe kantoor is gevestigd op de bovenverdieping van de Rank. Thuiszorg wordt geboden aan alle mensen jong en oud, die zichzelf niet goed kunnen redden, hetzij bij ziekte, tijdelijke uitval, dementie of hulp tijdens de laatste levensfase. Belangrijk zijn de korte lijnen vanuit de thuiszorg naar de huisartsen, apotheek en andere disciplines.

Er wordt gewerkt met zorgplannen en daarbij is een goede overdracht van essentieel belang, zodat elk teamlid volledig op de hoogte is met de zorgvragen van de individuele cliënt. Van 14.00 tot 16.00 uur was er gelegenheid voor belangstellenden om de nieuwe locatie te bezoeken.