Ontmoetingsochtend van de Stichting Nunspeet uit de Kunst

0
1040

VIERHOUTEN – Een volle zaal tijdens de ontmoetingsochtend van de Stichting Nunspeet uit de Kunst in De Vossenberg in Vierhouten. Waar normaal eenmaal per jaar Sinterklaas zich omkleed voor zijn aankomst in het culinaire hart van de Veluwe werd nu het wel en wee van de toeristische en recreatieve ontwikkelingen binnen de gemeente Nunspeet besproken.

Elkaar informeren en ontmoeten is de doelstelling van de bijeenkomst met de partners van de stichting. Waarbij nieuwe ontwikkelingen van belang zijn. Zo is door een samenwerking tussen Jeroen Vos van De Vossenberg en Lennard Jasper van Staatsbosbeheer het wolvenbiertje geïntroduceerd, inspelend op de belangstelling voor de komst van de wolf naar de Veluwe. Dat speelt ook in op het groeiend aantal Belgen dat naar de Veluwe komt en deelneemt aan rondleidingen.

Samenwerken moet de kracht zijn van het toeristisch bedrijfsleven, zo geeft Dick van Hemmen als voorzitter van de stichting aan. Niet direct met de insteek meer toeristen te trekken – al mag dat wel – maar ook vooral tot een betere spreiding door het hele jaar heen te komen. Wat dat betreft heeft de gemeente Nunspeet een goed jaar achter de rug met meer bezoekers, hogere omzetten. Maar ook meer reizigers in het gratis treintje van de stichting. Naar schatting zo’n 7.500. Kortom: men mag tevreden zijn.

De spreiding lukt geleidelijk aan beter maar blijft een uitdaging waar toeristisch en recreatief Nunspeet voor staat. Waarbij er op moet worden gewezen dat de omgeving van de gemeente Nunspeet wat te bieden heeft maar Nunspeet toch de kern is van de Veluwe waar overnacht kan

worden en allerlei activiteiten en bezienswaardigheden zijn.

Het aantal bezoekers van de informatiepunten van de stichting stijgt nog steeds. Waarmee duidelijk wordt dat persoonlijk contact toch voor veel toeristen van belang is.  De stichting gaat komend jaar weer deelnemen aan de vakantiebeurs en de wandel- en fietsbeurs. Deze worden als belangrijk gezien, mede omdat Visit Veluwe zich vooral richt op promotie van de Veluwe in het buitenland.

Jong&Politiek heeft aangegeven dat er vooral voor jongen te weinig te doen is. “De vraag is wie pakt zo’n advies op”, aldus Van Hemmen. De stichting wil geen evenementenorganisator zijn maar op dit punt wel een steentje bijdragen. Onder meer gaat een deel van de organisatie van Eibertjesdag worden verzorgd waarbij ook wordt bekeken of vernieuwing mogelijk is.

Wethouder Marije Storteboom van de gemeente Nunspeet zegt dat extra capaciteit wordt ingezet binnen het ambtelijk apparaat. Onder meer wordt getracht meer inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en wie die bezoekers nu zijn. Uit een enquête blijkt dat bezoekers zeer tevreden zijn met wat Nunspeet heeft te bieden. Streven was de koersnotitie recreatie en toerisme nog dit jaar te presenteren. De uitwerking vraagt echter meer tijd dan gedacht.

Binnenkort hoopt het college van burgemeester en wethouders een concept-visie te presenteren. Deze gaat dan als eerste naar de de direct betrokkenen en pas daarna naar de raadscommissie en raad. Ook hierin zal de noodzaak tot samenwerking een belangrijk aspect zijn. Met onder meer de komst van een tweede pontje wordt de wachttijd voor de oversteek naar Flevoland  eruggebracht. Daarnaast is Nunspeet een Zee in ontwikkeling en worden komend jaar de eerste stappen gezet. Het gaat dan om onder meer de aanpassing van de bebording en het schilderen van de toiletten.

Over de komst van de mountainbikeroute wordt overleg gepleegd met De Volharding. Leerlingen van het Nuborgh college gaan aan de slag met een plan voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Daarnaast bezoeken ze bedrijven om daarmee kennis te maken. Belangrijk volgens Storteboom omdat het gaat om de werknemers van de toekomst.

Aan de invalswegen van Nunspeet komen historyborden met foto’s van de Tweede Wereldoorlog. Deze zullen regelmatig ook worden vervangen. Streven is deze nog voor de kerst te plaatsen. Het project vitale vakantieparken loopt wel enige vertraging op, mede door een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Volgens jaar wordt gestart met het cluster Nunspeet aan Zee.

Het evenementenbeleid wordt geactualiseerd. Binnen de gemeente Nunspeet zijn veertien activiteiten met meer dan duizend bezoekers en 78 met onder de duizend bezoekers. De gemeente komt met een evenementenkalender. Gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het Veluwetransferium terwijl daarnaast met de NS gesprekken plaats vinden om van station Nunspeet een buitenpoort te maken. Vanuit de trein direct de natuur in.

Corina Methorst – van de Pol, manager van de stichting geeft aan dat de opzet van WinterLicht is gewijzigd omdat het gewenste aantal bezoekers het liet afweten. Onder meer is er daardoor geen

openingsavond meer. Desondanks is er een goed ingevuld programma. Streven is het magazine nog voor de Paasvakantie uit te brengen omdat dan het toeristisch seizoen start.

Van Hemmen geeft aan dat nog wordt gekeken of naast meimaand fietsmaand wellicht extra aandacht aan augustus als heidemaand moet worden besteed. Het treintje gaat ook komend seizoen weer rijden. Vanuit de zaal kwam nog de gedachte het thema ‘herten’ terug te laten komen in alle dorpskernen.