Onthulling bord museum Het Verscholen Dorp

0
2681

VIERHOUTEN –  Bij hotel De Vossenberg in Vierhouten is een bord onthuld dat verwijst naar het in het hotel gevestigde museum Het Verscholen Dorp. Dit door wethouder Marije Storteboom van de gemeente Nunspeet en Brenda Vos van De Vossenberg.

Dick Baas, voorzitter van de stichting Het Verscholen Dorp zegt dat het museum een steeds grotere toeloop kent van bezoekers. Ook wordt meer tijd genomen de bijbehorende teksten te lezen. Het ontbrak echter aan een verwijzing naar de plek waar het museum is gevestigd. Dat wordt ook bevestigd door Dick van Hemmen. Door hem is namens het museum het contact gelegd met de Lionsclub Nunspeet hetgeen heeft geresulteerd in het aangaan van een meerjarenplan voor een periode van drie jaar.

De Lionsclub schenkt jaarlijks vijfduizend euro. Voor dit bedrag is inmiddels de website vernieuwd en nu het entreebord. Dat is een ontwerp van belevingsarchitect Eric Davidson. Die is ook betrokken geweest bij de nieuwe website en de flyer welke in aantocht is. Wethouder Storteboom vindt het moment van de onthulling goed gekozen omdat in 2019 en 2020 uitvoerig wordt stilgestaan bij 75 jaar bevrijding.

Het museum geeft, volgens haar een goed beeld hoe de bewoners hebben geleefd in Het Verscholen Dorp. Ook vindt ze het van belang dat hierdoor een bijdrage wordt geleverd aan datgeen wat er is gebeurd en daarmee een blijvende herinnering biedt aan deze periode.

Het Verscholen Dorp was tijdens de Tweede Wereldoorlog een schuilplaats voor onderduikers in de bossen rond Vierhouten. Het werd bewoond tussen februari 1943 en oktober 1944 door onderduikers. Onder hen vluchtelingen uit het doorgangskamp in Amersfoort, jonge mannen die niet voor het naziregime wilden werken, joodse families en gestrande piloten. Eén van de bekendste bewoners, zij het voor korte tijd, was Godfried Bomans.

In vier bosvakken werden hutten gebouwd. In 1970 werd op initiatief van de Buurtvereniging Hulshorst een eerste hut herbouwd op aanwijzing van Joop Mazier die tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken was bij het onderduikerskamp. Ter gelegenheid hiervan werd een wandeling gehouden met rond de tienduizend deelnemers.

Initiatiefnemers waren opa Bakker en tante Cor uit Nunspeet en de jurist Von Baumhauer uit Vierhouten. Het kamp werd bij toeval ontdekt door twee Duitsers die aan het jagen waren en het verdacht vonden dat op zondag activiteiten plaats vonden. Van de 86 mensen die in het kamp verbleven werden er acht gevangen genomen en later gefusilleerd. Ter herinnering aan het kamp is in de directe omgeving aan gedenksteen geplaatst. Later is ook een gedenksteen voor de omgekomen joden geplaatst aan de Tongerenseweg. Bij beide monumenten vindt jaarlijks een herdenking plaats.

Opzet is dat in 2020 opnieuw een wandeling vanuit Vierhouten naar Het Verscholen Dorp wordt gemaakt. Daarnaast vinden er regelmatig excursies plaats naar de replica’s van de onderduikershutten. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van educatiemateriaal voor onder meer gebruik op scholen.