Onderzoek naar ondernemersklimaat in gemeente Nunspeet  

0
801

MKB-Nederland reikt om het jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat. Deze eretitel is gebaseerd op een tweejaarlijks onderzoek waarbij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wordt gevraagd naar ervaringen met hun gemeente. De digitale vragenlijst omvat thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen. Ook de gemeente Nunspeet vraagt haar ondernemers hieraan mee te doen. Het onderzoek, verricht door onderzoeksbureau Lexnova, is gestart en ondernemers kunnen online deelnemen via Neem deel aan het onderzoek: https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/nunspeet     

Wethouder Mark van de Bunte: “In de enquête gaat het om thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke lasten voor ondernemers. Daarnaast wordt gemeten hoe onze ondernemers de dienstverlening in de coronacrisis ervaren. We willen op deze manier meer inzicht krijgen in hoe wij de ondernemersdienstverlening kunnen versterken. En het is natuurlijk een uitdaging om mee te dingen om ‘mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland te worden.”

MKB-Nederland wil met de onderzoeksresultaten het inzicht en bewustzijn bij gemeenten bevorderen hoe zij een prettig ondernemersklimaat kunnen versterken dan wel creëren. Jelle Weever, voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle: “Gemeenten doen doorgaans veel voor hun ondernemers. Ondanks deze inzet gaat het soms toch mis en dat is jammer, want de ervaring leert dat als een gemeente weet wat een ondernemer nodig heeft, er meer ruimte ontstaat voor creatief en goed ondernemerschap. En meer bedrijvigheid is goed voor de economie en dat draagt bij aan het prettig wonen en leven in een gemeente.” Met de uitkomsten kan MKB Nederland Regio Zwolle in samenwerking met de lokale ondernemersverenigingen en gemeenten gericht aan de slag om het ondernemersklimaat te versterken.

Het DNA van de economie in Regio Zwolle bestaat uit veel mkb- en familiebedrijven. Wethouder Van de Bunte “Als deelnemende gemeente van Regio Zwolle pakken we waar mogelijk economische thema’s samen op. Het tweejaarlijkse onderzoek naar het ondernemersklimaat per gemeente is dan ook een waardevol instrument om lokaal en regionaal inzichten te verkrijgen. In belang van een sterke economische topregio”.