Ondernemen in de Corona-crisis

0
2445

Het Corona-virus heeft onze samenleving stevig in haar greep. Veel aandacht gaat uit naar de zieken en ouderen, maar de consequenties voor veel ondernemers zijn ook ernstig. Op sociale media is gelukkig veel aandacht voor de lokale ondernemers. Deze categorie heeft het, ondanks de vele regelingen die door overheid en banken zijn getroffen, uitermate zwaar. Zo zwaar, dat sommigen deze crisis zakelijk gezien niet zullen overleven, ook al zijn ze soms heel creatief in het vinden van klandizie.

Steun voor ondernemers

De overheid heeft een heel pakket maatregelen getroffen voor de ondernemers. Er zijn goede regelingen om aanvullend krediet te krijgen of aflossingen aan de bank of belastingdienst uit te stellen. Ondernemers met personeel kunnen een deel van het salaris van deze werknemers gesubsidieerd krijgen, zodat ze niet noodgedwongen ontslagen hoeven worden. Ook aan de zelfstandigen en de ZZP’ers is gedacht in de vorm van een versoepeling van de ‘bijstand’, voor bepaalde branches zoals de horeca is er zelfs een noodsubsidie van € 4000.

Ingewikkelde regelingen

Veel regels zijn op het eerste oog eenvoudig, maar er zijn soms lastige vragen of procedures. Zo is voor een aanvraag bij sommige instanties zogenaamde ‘e-herkenning’ nodig waarmee lang nog niet elke ondernemer werkt. Ondernemers moeten alle relevante regelingen in de gaten houden, maar dat is op dit moment vrijwel een dagtaak. Doordat de regels regelmatig veranderen is veel informatie op internet snel verouderd of onjuist. Er is zelfs sprake dat sommige sites bewust misleidende informatie verstrekken. Goed contact met de adviseur of boekhouder is voor veel ondernemers daarom belangrijk. Deze kan ook helpen als het indienen van een aanvraag lastig is. Goede tip is dat de ondernemer zorgt voor een goede boekhouding, die regelmatig bijgewerkt is. Voor sommige regels vindt een afrekening achteraf plaats of moet vooraf cijfers worden aanleverd, en dan is het nodig dat de aanvraag met betrouwbare en actuele cijfers wordt onderbouwd.

 Oproep aan alle inwoners

Al deze maatregelen zullen de nood verlichten voor veel ondernemers, maar omdat veel kosten gewoon door lopen moeten zij interen op hun vermogen. Niet elke ondernemer heeft voldoende buffer om deze crisis te overleven en er zijn ook ondernemers die niet onder een regeling vallen. Wij roepen burgers graag op om zich heen te kijken, en bedrijven waar men na de crisis ook weer naar toe wil, juist nu te steunen als dat mogelijk is. Niet alleen de middenstand en de horeca, maar ook de sportschool of het autobedrijf.

Meer weten

Ons belangrijkste advies aan ondernemers is om goed met hun accountant of boekhouder te overleggen. Wij als accountantskantoor volgen zo veel mogelijk de (dagelijks veranderende) regels en verwerken dat in onze nieuwsberichten op https://burele.nl/wat-te-doen-met-corona-schade/. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat we onze klanten zo goed als mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen van voor hen belangrijke wijzigingen. Omdat veel van onze klanten met Yuki werken hebben we actueel inzicht in de financiële situatie van de ondernemer en kunnen we ze goed helpen. Heb je dat inzicht als ondernemer niet, neem dan tijdig je maatregelen.