Omgevingsvisie Nunspeet. Van ‘nee tenzij’, naar ‘ja mits!’

0
1437

In de vergadering van 29 november j.l. heeft de Nunspeetse gemeenteraad de Omgevingsvisie vastgesteld. Een document dat op hoofdlijnen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving beschrijft. En dan gaat het niet alleen om ruimtelijke aspecten, maar ook ontwikkelingen op het gebied van cultureel-erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water komen in de visie aan de orde. Met de Omgevingsvisie Nunspeet bouwt het gemeentebestuur verder op de Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030 en speelt hiermee tevens in op toekomstige wetgeving.

Iedere gemeente dient in het kader van de komende Omgevingswet een Omgevingsvisie en Omgevingsplannen vast te stellen. Bij onderdelen van de Nunspeetse visie is bij de totstandkoming samengewerkt met de gemeenten Elburg en Oldebroek, bijvoorbeeld over thema’s als groene recreatie en toerisme, groene woongebieden en gebruik van duurzame energie. 

De Omgevingsvisie is een dynamisch document. Als ontwikkelingen het nodig maken kan de gemeenteraad de visie aanpassen. Zo blijft de visie altijd actueel. 

Andere manier van werken

De volgende stap is dat de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt in Omgevingsplannen. Zo komt er bijvoorbeeld Omgevingsplannen voor de woongebieden, de buitengebieden en de recreatie. En de manier van werken wordt anders. “Wanneer een ondernemer of inwoner een plan heeft gaan we  eerst in overleg. Is het plan uitvoerbaar? Zo niet, waarom niet, en hoe kan het dan wel” aldus verantwoordelijk wethouder Jaap Groothuis. “We denken aan de voorkant veel meer mee met de aanvrager. We gaan van ‘nee, tenzij…’ naar ‘ja mits!”.

De Nunspeetse samenleving en het bedrijfsleven zal ook weer nauw betrokken worden bij het maken van de Omgevingsplannen in de komende jaren.

In de Nunspeetse Omgevingsvisie gaat het vooral over de thema’s:

1. Leefbare dorpen met een actieve samenleving;

2. Aantrekkelijke omgevingskwaliteit en identiteit;

3. Een vitaal economisch klimaat;

4. Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig;

5. Bereikbaar, nabij en toegankelijk.