Nunspeet zegt gedag tegen vuilnisperikelen en gaat in zee met Fryslân Miljeu

11
1418
Foto : Pixabay

NUNSPEET – Het college van de gemeente Nunspeet heeft besloten om een belangrijke stap te zetten: de voorgenomen toetreding tot Fryslân Miljeu wordt geformaliseerd. Deze stap volgt na jarenlange samenwerking tussen de Noord-Veluwse gemeenten op het gebied van afval en grondstoffenbeleid.

De gezamenlijke inzameling van huishoudelijk restafval, GFT en oud papier is al enige tijd uitbesteed aan de private markt, met uitzondering van de gemeente Putten. Met het huidige contract met afvalinzamelaar Aconov dat eind 2025 afloopt, wordt nu erkend dat de aanbesteding van deze inzameling kwetsbaar en inflexibel is gebleken.

Na uitgebreid gezamenlijk onderzoek hebben de Noord-Veluwse gemeenten besloten de voorkeur te geven aan een overheidsgedomineerde inzameling. Als gewenste optie kwam daarbij toetreding tot Fryslân Miljeu, onderdeel van Omrin, naar voren.

Het gemeentelijk adviesteam beveelt dan ook aan om de intentieovereenkomst met Fryslân Miljeu aangaande deze voorgenomen toetreding te ondertekenen. Deze stap markeert een cruciale ontwikkeling in het streven naar een duurzaam en efficiënt afvalbeheer binnen de gemeente, in lijn met de regionale visie en samenwerking.

11 REACTIES

 1. Al onze Veluwse afvalverwerking wordt in de toekomst nog een drama.
  De vuilnis belten langs de heuvelshellingen en hoogten op de Veluwe zullen in de toekomst allemaal moeten worden leeggegraven omdat het regenwater van het Veluwemasief onherroepelijk door het giftige vuilnis zal zakken,(bv door de Ullerberg boven Harderwijk, en de vroegere vuilstort bij Elspeet, met op den duur zware drinkwater verontreiniging). Volgens mij zijn al een aantal drinkwater pompputten bij Harderwijk daarom in het verleden gesloten, of moet men daar het opgepompte grondwater mengen met wel zuiver water, om de Veluwse drinlkwater voorziening op een aanvaardbaar, niet giftig niveau te houden of brengen.

 2. Nu ik toch bezig ben.
  In de toekomst, om een mogelijk toekomstig drink en gebruikswatertekort tegen te gaan, kunnen we de mogelijkheid scheppen om ons gezuiverde rioolwater niet meer in de Randmeren te spuien, waarna het nutteloos wegvloeit naar de Noordzee, maar in meren achter de Woldberg, de turfberg of de Stakenberg boven op het Veluwe-massief, zodat het door honderden meters zand wordt gezuiverd voordat het de wel bereikt.
  Dit zal ervoor zorgen dat onze mooie Veluwe, maar ook de omringende landbouwgrond nooit verdroogd, terwijl het al gezuiverde water daarna extra schoon wordt. Naast uitbreiding van groen en wild in onze Veluwse natuur.
  De noodzakelijke pers en snijpompen kunnen we onderweg op zonnecellen laten draaien.

  • Wat de vuilnisbelt betreft kun je wel eens gelijk hebben, daar gaat veel rommel de grond in.

   Om gezuiverd riool water de bodem in te brengen moet je vreselijk mee oppassen, wat zit daar allemaal nog in.
   Er zijn al jaren plannen om water vanuit de IJssel richten een aantal aan te leggen vennen in de omgeving van Vierhouten te pompen, ook dat durven ze niet goed aan, je weet niet wat je binnenhaalt, het is wel gebieds vreemd water.

 3. Welke vuilnisperikelen zijn er dan? Ik heb nog nooit gemerkt dat de vuilinzameling kwetsbaar en inflexibel is. Container word altijd keurig geleegd, takkenroute is altijd aanwezig op afgesproken dag en neemt keurig alles mee. Met andere woorden; verandering kan best verbetering zijn, maar ik mis feitelijke onderbouwing.
  Ben ook wel heel benieuwd wat uiteindelijk de financiële konsekwenties zijn voor de burger.

  • Dan gaat het bij u altijd goed, maar elders helaas niet. Ik heb al meerdere keren naar Aconov gebeld omdat een container in het rijtje niet geleegd was en er geen oorzaak van bijv. foute inhoud was. Recent werd door een mevrouw aan de ijn beweerd dat er foute dingen in de niet-geleegde container zaten, maar er was geen briefje op gelegd en de eigenaren wisten precies wat er in zat. Ze wilden echter in dezelfde week niet terugkomen, container moest gewoon twee weken wachten. Toen met dezelfde inhoud (en wat meer) aan de weg gezet, en gewoon geleegd…
   Er wordt ook regelmatig ‘gesmeten’ met containers, in onze straat staan er meerdere met flinke butsen en gaten (ontstaan tijdens of net na legen). Als je daarover belt, krijgt je de week erop (hopelijk) een nieuwe, tot dan moet je de troep maar zelf ergens bewaren. Als je alleen woont, is dat wellicht geen probleem, maar met een gezin wel – en zeker als er katten langs de straat zwerven.
   Verder zou er bij deze containers minder zwerfafval moeten zijn, maar dat vind ik best wel tegenvalllen. Als er bij leging (een berg) afval op de weg valt, wordt dat ook niet opgeruimd door de chauffeur. Ooit ben ik er een keer achteraan gehold en toen kwam-ie al mopperend terug, maar dat was eenmalig.
   Of dit alles bij een nieuw bedrijf beter gaat, moet je inderdaad afwachten.

 4. Ik onderhield in een ver verleden jarenlang een aantal welputten in onze gemeente. Destijds werd via via gevraagd of wij genegen waren ons superschone welwater (het schoonste van Nederland volgens de laboratorium Oost meneer) laten mengen met waterleiding uit putten die wat verontreinigingen betreft boven de gevaarnorm dreigden te geraken. wij hebben dat geweigerd.
  Later is die vervuiling blijkbaar wel opgelost, want we hoorden er nooit weer wat van,
  Als men hoger op de Veluwe vuilnis stort, zal daardoor uiteraard het regenwater dat dat vuil moet passeren op weg naar de laag gelegen wel verontreinigd worden. Dat snapt zelfs deze boerenlul.
  Misschien kunnen we ons vuil goed verkopen aan de Amsterdamse biogas-vuilverbranding centrales.
  Rioolwater kan op de ouderwetse manier via wormen uitstekend gereinigd worden.

 5. Beste meneer Rekers.
  Rioolwater kan echt biologisch uitstekend gereinigd worden als men dat verontreinigde water via snijpompen naar een hoger gelegen reservoir pompt en het daarna laat zuiveren in een diepe betonnen put door anaerobe bacterien(deze hebben geen zuurstof nodig. Daarna laat men het nog gedeeltelijk verontreinigde water via sproeiers over een bed met uitgebrande cokes lopen die verzadigd zijn met miljoenen waterwormen(dit werkt allemaal via zwaartekracht) waarna het door wormen gezuiverde water via een piramide constructie van noodzakelijke extra zuurstof wordt voorzien. Uitlopend over vloeivelden zult u verbaasd staan van de duizenden groene-kikkers, salamanders en ander moerasleven dat zich op die vloeivelden zal ontwikkelen.
  Deze ouderwetse manier is volgens mij biologisch het beste

 6. Beste W, Is het niet zo dat tegenwoordig ook stoffen in het rioolwater zitten die er op de biologische manier slecht uit gaan? Dan denk ik aan medicijnresten en chemische stoffen? Met name de medicijnresten schijnen lastig te zijn.

 7. Rob, ik weet niet wat de beste manier voor het verwijderen van medicijnresten is. Dat moeten we eerst uitzoeken.
  Wel las ik vandaag dat de plastiektroep in oceanen gelukkig erg mee lijkt te vallen. Ik weet ook niet of het gevaarlijk is voor mens en dier als we zeer fijn plastiek binnenkrijgen. Maar zoals het nu gaat moet het duidelijk niet. Plastiek is tenslotte via olie en gas van biologische oorsprong
  Een jaar of 10 geleden klommen wij eens naar een hoge waterval in de Bulgaarse Pirin en Rila gebergten. Tot ver boven de boomgrens, metershoog hingen de struiken en het gras vol met plastiek zakken, en dreven plastiek flesjes tussen de rolstenen op de bodem van beken. We maken er wel een rotzooi van.
  Kijk bv naar de vaak ontzettende rotzooi op parkeerplaatsen bij onze autowegen Gelukkig is dat nu nog op te ruimen.
  Ook bekeek ik een kaart met de gelukkigste gemeenten in Nederland. Die bleken bleken vaak landelijk te liggen, en zwarte kousen gemeenten te zijn.

 8. Aan W; Ik was op reis door verschillende landen in Afrika. In de kleine dorpjes gooien ze het plastic gewoon weg, waarna het met de wind mee gaat. Rond die dorpen ligt er in de struikjes ongelofelijk veel plastic. De mensen zijn er blijkbaar aan gewend en er nog niet van doordrongen dat het beter is om het plastic afval op te ruimen. Er is nog veel te doen. En niet alles hoeft daarbij veel geld te kosten.

Comments are closed.