Nunspeet staat pre-zorgwoningen toe

0
1125

NUNSPEET – Door de gemeente Nunspeet wordt medewerking verleend aan de realisatie van pré-mantelzorgwoningen. Wel worden hieraan strikte voorwaarden verbonden.

Door de regeling wordt het mogelijk dat senioren die nog geen directe zorg nodig hebben, wel al bij de kinderen kunnen gaan wonen. Zodra de concrete mantelzorgvraag ontstaat kunnen de kinderen voor de ouders gaan zorgen.

De regeling is een aanvulling op het toestaan van mantelzorgwoningen in de tuin van de mantelzorgers of verzorgenden. Zo’n woning mag ook in een woning of een bestaand bijgebouw worden gerealiseerd. De woningen moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zodra de mantelzorg op houdt mag het bouwwerk niet langer als woning worden gebruikt.

Voor het gebruik van een mantelzorgwoning is een zorgindicatie nodig van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere sociaal-medische adviseur. Voorafgaand aan de intensieve mantelzorg kan er al sprake zijn dat duidelijk is dat binnen redelijke termijn mantelzorg nodig is. In deze gevallen wordt gesproken van pré-mantelzorg.

Voor pré-mantelzorg woningen wordt een vergunning afgegeven voor maximaal tien jaar. Na deze periode komt de vergunning te vervallen. Bij overlijden of verhuizing naar bijvoorbeeld een verpleeghuis vervalt de vergunning direct. De vergunning komt ook te vervallen wanneer binnen tien jaar mantelzorg daadwerkelijk nodig is. Dan wordt een tweede woning vergunningsvrij.

De termijn van tien jaar kan niet worden verlengd. Wanneer na tien jaar er nog geen sprake is van een ‘echte’ mantelzorgsituatie neemt de gemeente een besluit of in bijzondere gevallen wel of niet handhavend wordt opgetreden.

Voor toewijzing van een pré-mantelzorgwoning is het noodzakelijk dat de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Ook moet de woning worden gerealiseerd binnen de bestaande bebouwing of binnen de bestaande bebouwingsmogelijkheden. Het college van burgemeester en wethouders wil hiermee ongewenste verstening van de omgeving voorkomen.

Ook mag de woonsituatie in het algemeen niet verslechteren. Er moet sprake zijn van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan de gebruiksmogelijkheden van naastgelegen ervan en bedrijvigheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here