Nog steeds geen helderheid over de opslag van grote aantallen batterijen

0
1846

NUNSPEET – Op 11 juli jl. verwoestte een uitslaande brand een opslagloods aan de Hullerweg in Nunspeet. In de loods lagen grote aantallen fietsbatterijen opgeslagen. Door de rookontwikkeling moesten bewoners van de Mackaystraat en De Uitleg tijdelijk hun woning verlaten. Voor wie daar behoefte aan had werd opvang/overnachting geregeld in sportcentrum De Brake en in een hotel.

Om te leren van de opgedane ervaringen  heeft het gemeentebestuur de aanpak van de brand en de evacuatie geëvalueerd. De wethouders Jaap Groothuis en Mark Van de Bunte hebben deze evaluatie begeleid. “Uit de evaluatie komt naar voren dat de ‘zorg voor de bevolking’ door de hulpdiensten en de gemeente goed en adequaat is opgepakt. Er is snel en goed opgeschaald, er is opvang geregeld toen dat nodig was en de nazorg is vlot in gang gezet. Het besluit tot ontruiming is terecht genomen door de burgemeester” aldus beide wethouders.

Maar er zijn ook leermomenten. “Het gaat dan bijvoorbeeld om de tijdige alarmering van de juiste personen, de wijze van afstemming tussen het besluitvormende Gemeentelijk Beleidsteam (GBT, het crisisteam in het gemeentehuis) en het Regionaal Operationeel Team (ROT, adviseert op afstand het Gemeentelijk Beleidsteam) in Apeldoorn en de taakverdeling tussen GBT en ROT” volgens Groothuis en Van de Bunte. Deze leerpunten heeft de gemeente inmiddels nader besproken met de Veiligheidsregio. De bedoeling is om de resultaten daarvan te gaan gebruiken in toekomstige inzetten en oefeningen. 

Burgemeester van de Weerd is blij met de hoofdconclusie dat de zorg voor de bevolking goed is opgepakt. “Uiteraard ga ik met de VNOG doorpraten over mogelijke verbeteringen in de afgesproken structuur van de crisisorganisatie”, aldus Van de Weerd. Ook blijft voor de burgemeester – los van de evaluatie – de niet adequate regelgeving voor de opslag van grote aantallen batterijen een belangrijk punt. “Wanneer we de evaluatie hebben afgerond ga ik in gesprek met betrokken partijen om mijn zorgen op de agenda te krijgen van de rijksoverheid” aldus de burgemeester.   

Vergunningplicht

Vooruitlopend hierop heeft het gemeentebestuur besloten om op eigen initiatief een vergunningplicht in te stellen voor de opslag van grote aantallen fietsbatterijen (meer dan 10.000 kg).  Na uitgebreid onderzoek en overleg is er nog steeds geen helderheid over het al dan niet vergunningplichtig zijn van de opslag van grote aantallen batterijen. Ik verwacht dat die er op termijn wel komt, maar daar gaan we niet op wachten”, aldus burgemeester Van de Weerd.