Nog geen toestemming voor Tiny Houses in het Zandenbos

0
892
 

Het verzoek was ingediend door Staatsbosbeheer in samenwerking met Outdoor Nunspeet en 24Tiny. Doel van het idee is mensen en bedrijven stimuleren om meer de natuur in te gaan en dit te combineren met werk.

Met de afwijzing wijkt het college af van het ambtelijk advies. Daarin wordt erkend dat de komst van een Tiny House in het Zandenbos in strijd is met het bestemmingsplan. Maar dat bijvoorbeeld via een tijdelijke vergunning dit alsnog gerealiseerd kan worden. Wel moet dan als voorwaarde worden gesteld dat er geen bijzondere diersoorten worden verstoord. Medewerking wordt aanbevolen, mede gezien de belangen van het Veluwe Transferium en de Veluwe als recreatiegebied.

De Veluwe Alliantie schaart het belevingsgebied in Nunspeet onder de Geheime Veluwe. Dit houdt in dat het natuurgebied niet direct naast een parkeergebied ligt, maar waar moeite gedaan moet worden voor de beleving en deze zoektocht een deel van de beleving is. Staatsbosbeheer stelt dat er voldoende potentie is om kleinschalig aanbod in het natuurgebied Zandenbos toe te voegen om daarmee de economische en educatieve waarde te vergroten, zolang dit maar zorgvuldig gebeurt. De balans tussen mens en natuur mag niet worden verstoord. Staatsbosbeheer heeft aangegeven te zorgen voor duurzaam vervoer naar de locatie waar ze het Tiny House graag tijdelijk wil plaatsen. Van tevoren wordt nagegaan of er geen bijzondere broedsoorten in het gebied zitten in de betreffende periode. Verwacht wordt niet dat deze worden aangetroffen. De opzet is per keer maximaal 24 personen te ontvangen. De bezoekers kunnen parkeren op het Transferium en worden ontvangen in het bezoekerscentrum bij het transferium. Tijdens het verblijf wordt de deelnemers een lunch aangeboden met streekproducten. Het idee van een Tiny House in het Zandenbos is bij Staatsbosbeheer ontstaan omdat steeds meer onderzoek uitwijst dat de natuur een gunstig effect heeft op de gezondheid en het welzijn van mensen. Zelfs een klein beetje groen heeft al verrassend veel invloed.

Tijd doorbrengen in de natuur zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen concentreren, creatiever worden en minder stress ervaren. Bovendien stimuleert de natuur tot bewegen en tot sociaal contact. Staatsbosbeheer ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te blijven door hen in contact te brengen met de natuur.

Het college sluit een ander standpunt in de toekomst niet uit. Dat heeft te maken met de zoneringszone ‘s welke in ontwikkelingen zijn. Hierin wordt aangegeven waar ontwikkelingen in de natuur wel of niet mogelijk zijn.

Bron : De Band/Wijnand Kooijmans