Nieuwe straatnamen in woonwijk Molenbeek

0
576

NUNSPEET – Veldkruis, Bovenwiel en Windpeluw zijn drie nieuwe straatnaamborden in het plan Molenbeek. De namen hangen samen met de aanwezigheid van molen De Duif aan de rand van de Nunspeetse nieuwbouwwijk.

De naam Veldkruis is gebaseerd op de achterkant van de molen, opgebouwd uit acht kantstijlkanten, die met elkaar zijn verbonden met veldkruisen, veldregels en meestal ook veldstijlen. De veldkruisen vangen samen net de hondsoren de torsiekrachten op.

Het Bovenwiel of aswiel ziet op de bovenas van een windmolen en drijft de koningsspil aan. De Windpeluw is één van de belangrijkste balken in de molen.

Het college van burgemeester en wethouders neemt tevens het advies over van de straatnaamcommissie de straat aan de Oosteinderweg naast het gebouw van de schietvereniging De Burgerwacht de naam Gunningweg te geven. De straat grenst aan het bedrijventerrein De Kolk waar is gekozen de straatnamen te doen eindigen op ‘ing.’ ‘Gunning is niet alleen een zakelijke toewijzing van leverantie of aanbesteding maar is ook nodig om een perceel te verkrijgen om een (bedrijfs)woning op te bouwen. Gunning is tevens een uit de dertiende eeuw stammend woord dat welwillendheid, schenken of toestaan aan de ander inhoudt.